Skip to content

Byggeleder/rådgiver VVA – Melhus kommune

  • by

Er du en som mener kvalitet er viktig når vi bygger offentlig infrastruktur?

Vi setter søkelys på kvalitet når vi bygger vår kommunale infrastruktur.  Derfor ønsker vi å styrke vår avdeling med en byggeleder/rådgiver til å gjennomgå og behandle blant annet tekniske planer, samt følge opp dialogen med rådgivende ingeniører og entreprenører.

Vi tror denne stillingen kan være riktig for deg som er nysgjerrig og har et ønske om fortsatt faglig utvikling.  Du har også en evne til å lytte og være med å finne gode løsninger underveis i våre prosjekter.  Du vil trives i vårt miljø om du liker diskusjon og samarbeid med gode kollegaer, samt at du liker godt med å arbeide både på kontor og ute på anlegg. 

Som byggeleder/rådgiver i Melhus kommune vil du kunne være med å sette preg på at det bygges bærekraftige samferdselsanlegg sammen med viktige vann- og avløpsanlegg.  Både det som er under bygging, og planlagte anlegg de kommende år.  Du vil få bred kontaktflate mot våre driftsavdelinger, utbyggere, rådgivende ingeniører og entreprenører. 

Vi har en ledig 100 % fast stilling som byggeleder/rådgiver ved avdeling Plan VVA.


Avdeling Plan VVA:
Avdelingen står for den overordnede planleggingen og er oppdragsbestiller av veg-, vann- og avløpsanlegg i kommunen.  Dette omfatter alt fra deltakelse i planlegging, til utredninger/studier og prosjektledelse av prosjekter i tidligfase.  Avdelingen utøver Teknisk drift sin rolle som høringspart av reguleringsplaner, utbyggingsavtaler, områdeplaner, kommunalplanens arealdel.  Plan VVA har ansvaret for behandling av overordnede og tekniske VVA-planer, og vil ha ansvaret for å følge opp eksterne utbyggere sin utbygging er i tråd med godkjent teknisk plan og utbyggingsavtaler.

Arbeidsoppgaver

Du skal i hovedsak jobbe med oppfølging av pågående veg-, vann- og avløpsanlegg som bygges av eksterne utbyggere/entreprenører.  Som kommunens kontaktperson i byggeperioden, vil din rolle være å holde en god dialog med ansvarlig utførende i forhold til at anlegget blir i henhold til godkjent teknisk VVA-plan og utbyggingsavtale.  Du vil også få ansvaret for oppfølging og saksbehandling av tekniske VVA-planer, samt delta i andre prosjekter som avdelingen jobber med.

Kvalifikasjoner

Vi ønsker deg som har relevant utdanning som ingeniør eller teknisk fagskole innen veg, vann og avløp.  Det er ønskelig at du har erfaring med oppgaver innen planlegging, prosjektering og byggeledelse, samt kunnskap om offentlig forvaltning og kjennskap til relevant lovverk. Dersom du har annen utdanning i kombinasjon med solid relevant praksis, kan du også bli vurdert som en aktuell kandidat.

Personlige egenskaper

Vi ønsker deg som er strukturert, løsningsorientert, selvstendig, samt omgjengelig og har gode samarbeidsegenskaper. Vi ønsker at du har erfaring med prosjektbasert arbeid, samt ledelse og gjennomføring av prosesser. God muntlig og skriftlig formidlingsevne på norsk er en forutsetning.  Ellers vil personlige egenskaper som er viktig i stillingen bli vektlagt.

Vi tilbyr

Varierte og spennende arbeidsoppgaver innenfor planlegging og utbygging av veg-, vann- og avløpsanlegg.  Et godt arbeidsmiljø med ulike sosiale arrangementer.  Gode muligheter for personlig utvikling og kompetanseheving.  God kommunal pensjonsordning og lønn etter avtale.  Fleksibel arbeidstid, samt sommertid/vintertid. 

Kontaktinformasjon

Jakob Leon Storrø, Avdelingsleder, 91534244, jakob.leon.storro@melhus.kommune.no
Hilde Bellingmo, Enhetsleder Teknisk drift, 95309463, hilde.bellingmo@melhus.kommune.no

Søknadsfrist: 10.02.2023

Søk stillingen her!

Med ca. 17.000 innbyggere er Melhus den sjette største kommunen i Trøndelag, og vi opplever stadig befolkningsvekst. Vår sentrale beliggenhet, våre gode kommunikasjonsforbindelser og umiddelbare nærheten til Trondheim gjør oss til en attraktiv jobb- og bostedskommune for hele regionen.

Vi har syv tettsteder; Hovin, Lundamo, Ler, Kvål, Melhus, Korsvegen og Gåsbakken, hvor det legges til rette for vekst og utvikling. Næringslivet preges av landbruk, handelsvirksomhet samt offentlig og privat tjenesteyting. Viktig infrastruktur som jernbane og E6 går tvers gjennom kommunen.

Melhus kommune er en viktig samfunnsaktør med mange og varierte oppgaver knyttet til tjenesteproduksjon og forvaltning. Vi er en IA-bedrift, og titulerer oss selv som både modig og mangfoldig. Våre medarbeidere skal representere hele Norges befolkning, og vi ønsker oss ansatte med forskjellig alder, kjønn og bakgrunn.

Melhus kommune
Melhus kommune