Skip to content

Rektor ved Nordre Ål skole – Lillehammer kommune

 • by

Lillehammer kommune har ledig stilling som rektor ved Nordre Ål skole fra 1. august 2023.

Nordre Ål skole sto klar til skolestart høsten 2019 og huser elever fra tidligere Ekrom og Kringsjå skolekrets. Ved skolestart i 2022 har vi 532 elever. Av disse går 214 på SFO. Skolen er heldig som har et uteområde som inspirerer til fysisk aktivitet, lek og læring og i tillegg har vi kort avstand til bysentrum med alle muligheter det innebærer. Skolen har faglig dyktige lærere og assistenter, engasjerte foreldre og et aktivt FAU. Forholdene ligger med andre ord til rette for at elevene skal oppleve at de går på en skole med støttende miljø både hjemme og på skolen.

Arbeidsoppgaver
 • Være en åpen, synlig og trygg leder som formulerer mål og forventninger for fremtidens skole og SFO, og har god gjennomføringskraft
 • Videreutvikle skolens profesjonsfellesskap rundt læringsoppdraget og det systematiske og målrettede arbeidet for et trygt og godt læringsmiljø
 • Sikre at elevstemmen blir hørt, slik at elevene er reelle aktører i eget læringsarbeid og beslutningsprosesser
 • Fortsette arbeidet med å utvikle en kollektivt orientert skole gjennom god og inkluderende personalledelse
 • Bygge skolens omdømme og plass i lokalmiljøet i samarbeid med elever, foreldre og ansatte
 • Sikre forsvarlig drift i henhold til lov og forskrift, sentrale og lokale føringer, evne å prioritere
 • Sørge for god ressursutnyttelse i samsvar med mål og forventninger og innenfor tildelte rammer
 • Være en aktiv deltaker i kommunens arbeid med å utvikle Lillehammer-skolen
Kvalifikasjoner
 • Relevant ledererfaring og formell utdanning for arbeid i grunnskolen
 • Utdannelse innen skoleledelse er en fordel
 • Opptatt av egen læring og videreutvikling
 • Gode ferdigheter innen relasjonsbygging og kommunikasjon, inkludert IKT-kompetanse
 • Evne til å utvikle medarbeidere i en organisasjon med et sterkt fagmiljø
 • Godkjent politiattest i tråd med opplæringslovens §10-9
 • Elevene på skolen mener blant annet at det er viktig at rektor kan styre skolen, er god til å finne løsninger og ta gode avgjørelser – og ikke minst at det er viktig at rektor er lur når det er krise.
Personlige egenskaper
 • Du er en utviklingsorientert og beslutningsdyktig leder som evner å skape  engasjement og oppslutning om skolens oppdrag og utvikling
 • Du har en lederstil som preges av gode samarbeidsevner, tydelig kommunikasjon og involvering
 • Du evner å begeistre andre, og er tillitvekkende og troverdig
 • Du evner å gå fra plan til handling, er løsningsorientert og pro-aktiv
 • Du er strukturert og evner å se helhet, og du kan prioritere i en hektisk hverdag
 • Du har høy arbeidskapasitet og evne til å omstille deg raskt ved behov
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt
 • Elevene på skolen mener blant annet at rektor må være morsom, snill, omsorgsfull, rettferdig og smart – og at det er viktig at rektor er lett å snakke med og liker å være ute blant elevene i timer og friminutt.
Vi tilbyr
 • Ledelse og videreutvikling av en spennende skole i et moderne og trivelig miljø
 • En meningsfylt jobbhverdag med utfordringer og gleder, sammen med engasjerte kollegaer
 • Deltakelse i et kompetent og inkluderende rektorkollegium
 • Lederstøtte fra et aktivt og utviklingsorientert skolekontor
 • Lederutvikling og kompetanseheving
 • Lønn etter avtale

Kontakt:
Elisabet Roland, Assisterende Skolesjef, 97168590

Søknadsfrist: 01.02.2023

Søk stillingen her!

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her