Skip to content

Kommunalsjef helse og omsorg – Lund kommune

  • by

Vi søker en samlende og synlig leder for kommunens tjenesteområde helse og omsorg. Lund kommune ønsker å være en fremoverlent og utviklingsorientert organisasjon, der de kommunale helse- og omsorgstjenestene er under stadig utvikling. Som pådriver i dette arbeidet trenger vi deg som vår nye kommunalsjef.

I denne stillingen vil du få en nøkkelrolle i kommunen, og bli en del av kommunedirektørens ledergruppe sammen med tre andre kommunalsjefer. Du har et overordnet ansvar for utvikling av tjenestene og organisasjonen, samt personal-, økonomi og budsjettansvar for helse- og omsorgsområdet.

Driftsbudsjettet i 2023 er på brutto/netto ca. 150/130 millioner. Ivaretakelse av effektiv drift og god økonomisk styring som sikrer driftsbalanse og godt økonomisk handlingsrom vil være en viktig oppgave. Folkehelse, demografiutvikling, demensvennlig samfunn, Leve hele livet, velferdsteknologi, tjenestekvalitet, rekruttering og kompetanse og rus og psykiatri er eksempler på andre viktige arbeidsområder. Du har i tillegg en viktig rolle overfor kommunens politiske ledelse, brukergrupper, frivillige, tillitsvalgte med flere.

Vi ser etter deg som har høyere utdannelse innenfor helsefag og/eller andre relevante fag, gjerne på masternivå. Vi ønsker oss en synlig og tilstedeværende kulturbygger som skaper grunnlag for stolthet, motivasjon og engasjement i organisasjonen. Du har stor arbeidskapasitet, er opptatt av delegering og veiledning. Du har relevant ledererfaring og kan vise til gode resultater faglig, relasjonelt og økonomisk.
Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Om arbeidsgiveren
Vi er opptatt av at det skal være godt å bo og arbeide her. Vi kan tilby spennende og meningsfulle arbeidsoppgaver i en kommune som er i utvikling.
Kommunens oppdrag er å levere gode tjenester, være en god samfunnsutvikler og arbeide for videre vekst og utvikling. Gjennom motiverte og dyktige medarbeidere løser vi dette viktige samfunnsoppdraget. Vi gir deg utfordringer, vi gir deg mulighet til mestring og stolthet. Vi tror du vil sette spor etter deg hos oss. Vil du være med?

Vi tilbyr

– konkurransedyktige lønns- og arbeidsvilkår
– god pensjonsordning

Kontaktinformasjon

Siv Kristin Egenes, Kommunedirektør, 90682586, siv.kristin.egenes@lund.kommune.no
Espen Lindal, Kommunalsjef økonomi og personal, 99459312, espen.lindal@lund.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lund kommune

Referansenr.: 4614284432
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 24.02.2023

Søk stillingen her!

Lund kommune

Lund kommune ligger sør i Rogaland ved grensen til Agder, og har et folketall på ca. 3200 innbyggere.  Lund er en av de fire Dalanekommunene sammen med Eigersund, Bjerkreim og Sokndal. Lund kommune samarbeider både østover med Listerkommunene og vestover med bl.a. Dalenekommunene for å løse deler av tjenestetilbudet.

Kommunesenteret i Lund er Moi, hvor også rådhuset er lokalisert. Ualand og Eik er sentrum i hhv. Heskestadbygda og Hovsherad.

Næringslivet i Lund er variert.  Vi har alt fra store industribedrifter til små spennende nisjebedrifter. Lund er en av fem Magmakommuner. Geologi og natur inviterer til gode opplevelser for den friluftsinteresserte.