Skip to content

Kommunekoordinator – Helse og omsorg, Lund kommune

 • by

Kommunekoordinator har ansvar for å samordne kommunale tjenester i forbindelse med flyktninger. Vi har behov for en strukturert og ressurssterk person til å ta et hovedansvar for å koordinere tjenestebehovet.

Kommunen lyser derfor ut stilling som kommunekoordinator i 100 % engasjement 1 år, med mulighet for forlengelse. Dagarbeid, med mulighet for fleksibel arbeidstid, det kan være behov for aktiviteter / frivillighet på ettermiddag og kveldstid.

Snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgaver
 • Samordne kommunale tjenester i forbindelse ved bosetting av flyktninger.
 • Kommunekoordinator har også ansvar for å koordinere tjenester på tvers etatene og med frivillige.
 • Praktisk bistand etter bosetting
 • Samarbeid med andre instanser for å bidra til norskopplæring, utdanning og arbeid
 • Arbeid for god integrering og samarbeid med frivillighet
 • Samordne tiltak fra ulike instanser
 • Være kommunens kontaktperson mot NAV/ arbeidsgivere /andre
Kvalifikasjoner
 • Minimum fullført treårig høyere utdanning er å foretrekke, innenfor relevant fagfelt som for eksempel sosial/velferd/helse/samfunnsfag/pedagogiske
 • Relevant praksis/erfaring  kan kompensere for høyere utdanning
 • Erfaring i arbeid med flyktninger er en fordel
 • Veiledningsferdigheter
 • Saksbehandlingskompetanse gjennom kunnskap om offentlighets- og forvaltningsloven, samt integreringsloven med tilhørende rundskriv. 
 • Personlig egnethet vil være avgjørende for å lykkes i stillingen, og dette vil derfor bli tillagt stor vekt ved tilsetting. 
Personlige egenskaper
 • Evne til samarbeid og relasjonsbygging
 • Strukturert og handlekraftig
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å veilede og motivere
 • Kommunikasjonsferdigheter
 • Se muligheter fremfor begrensinger
Vi tilbyr
 • Tilsetting på kommunale vilkår
 • Lønn i henhold til HTA og kvalifikasjoner
 • Kommunal pensjonsordning

Betingelser:

 • Den tilsatte må fremlegge plettfri politiattest
 • Søkere må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ikke norske statsborgere må fremlegge gyldig arbeidstillatelse
 • Arbeidstakere har plikt til å gjennomgå tuberkulosekontroll i hht gjeldende regelverk
 • Søkerlisten er offentlig
Kontaktinformasjon

Lotti K. Løvhaug, Kommunalsjef Helse og omsorg, 980 63 581

Arbeidssted

Solvangveien 1 A
4460 Moi

Referansenr.: 4612145075
Stillingsprosent: 100%
Engasjement
Søknadsfrist: 15.02.2023

Søk stillingen her!

Lund kommune

Lund kommune ligger sør i Rogaland ved grensen til Agder, og har et folketall på ca. 3200 innbyggere.  Lund er en av de fire Dalanekommunene sammen med Eigersund, Bjerkreim og Sokndal. Lund kommune samarbeider både østover med Listerkommunene og vestover med bl.a. Dalenekommunene for å løse deler av tjenestetilbudet.

Kommunesenteret i Lund er Moi, hvor også rådhuset er lokalisert. Ualand og Eik er sentrum i hhv. Heskestadbygda og Hovsherad.

Næringslivet i Lund er variert.  Vi har alt fra store industribedrifter til små spennende nisjebedrifter. Lund er en av fem Magmakommuner. Geologi og natur inviterer til gode opplevelser for den friluftsinteresserte.