Skip to content

Økonomikonsulent til Lund kommune

  • by

Lund kommune har behov for å styrke bemanningen i sentraladministrasjonen/kommunedirektørens stab og utlyser en 100 % fast stilling som økonomikonsulent. Stillingen rapporterer til leder for kommunedirektørens stab, kommunalsjef Økonomi og Personal.

Den overordnede virksomheten i Lund kommune er organisert i 4 etater; sentraladministrasjonen, oppvekst- og kulturetaten, helse- og omsorgsetaten og plan, næring og miljøetaten.

En viktig del av arbeidet som foregår i kommunedirektørens stab er å bistå de øvrige etatene i deres daglige styring og arbeid. Kommunedirektørens stab har bl.a. ansvar for økonomiforvaltningen, personalforvaltningen, informasjon, innbyggertjenester, kommunikasjon og digital utvikling.
Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stillingen uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk tilhørighet. Kommunen ønsker å gjenspeile befolkningen og være en mangfoldig organisasjon.

Lund kommune mottar alle søknader elektronisk. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert i forhold til reglene i Offentlighetsloven. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn til unntak, vil søkerlisten bli offentliggjort. I henhold til offentlighetslova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.   

Sentrale arbeidsoppgaver vil være:

– regnskapsrelatert arbeid som bl.a. avstemminger, føringer, årsavslutning
– generelt arbeid i tilknytning til regnskap og budsjettering
– delta i utarbeidelse av statusrapporter, økonomisk analyse og prognoser
– inngående og utgående fakturabehandling, oppfølging av ekstern innkrevingstjeneste
– økonomisk oppfølging
– nevnte arbeidsoppgaver er veiledende og endringer kan forekomme

Det er ønskelig at den som ansettes har:

– høyere økonomisk utdanning, men relevant erfaring kan kompensere for dette
– solid regnskapsforståelse
– god samfunnsforståelse og kjennskap til offentlig forvaltning
– generelt gode IT kunnskaper og systemforståelse
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

Relevant arbeidserfaring kan veie opp for manglende høyskole- eller universitetsutdanning.

Det er ønskelig at den som ansettes har/er:

– gode samarbeidsevner og godt humør
– gode skriftlige og muntlige fremstillingsevner
– nytenkende med ønske om å bidra til utvikling og forbedring
– evne til å arbeide selvstendig
– målrettet, resultatorientert, fleksibel og strukturert

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Som ansatt i Lund kommune får du:

– solid innblikk i driften av en av offentlig sektors viktigste bærebjelker
– mulighet til å arbeide i en kommune med et stort samfunnsansvar
– faglig utvikling og dyktige kolleger
– konkurransedyktig lønn, pensjons- og forsikringsvilkår

Kontaktinformasjon

Espen Lindal, Kommunalsjef økonomi og personal, 99459312, espen.lindal@lund.kommune.no

Arbeidssted

Moiveien 9
4460 MOI

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lund kommune

Referansenr.: 4614266272
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.02.2023

Søk stillingen her!

Lund kommune

Lund kommune ligger sør i Rogaland ved grensen til Agder, og har et folketall på ca. 3200 innbyggere.  Lund er en av de fire Dalanekommunene sammen med Eigersund, Bjerkreim og Sokndal. Lund kommune samarbeider både østover med Listerkommunene og vestover med bl.a. Dalenekommunene for å løse deler av tjenestetilbudet.

Kommunesenteret i Lund er Moi, hvor også rådhuset er lokalisert. Ualand og Eik er sentrum i hhv. Heskestadbygda og Hovsherad.

Næringslivet i Lund er variert.  Vi har alt fra store industribedrifter til små spennende nisjebedrifter. Lund er en av fem Magmakommuner. Geologi og natur inviterer til gode opplevelser for den friluftsinteresserte.