Skip to content

Enhetsleder Aktivitet og boveiledning – Smøla kommune

  • by

Enhet Aktivitet og boveiledning har ansvar for bofellesskap, avlastningstjeneste, botrening/boveiledning for hjemmeboende samt Nordsia aktivitetssenter.
Vår 2022 ble et helt nytt bofellesskap ferdigstilt og tatt i bruk med moderne og flotte lokaler både for brukere og ansatte.

Om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % vikariat i stilling som enhetsleder Aktivitet og boveiledning. Enhetsleder har det overordnede lederansvaret for enheten, og har kommunedirektøren som nærmeste overordnede. Alle enhetsledere inngår i kommunedirektørens ledergruppe. Enhetsleder har ansvar for utvikling og drift av resultatenheten Aktivitet og boveiledning herunder budsjett- og resultatansvar, personalansvar og fagansvar.

Kompetansekrav

  • Relevant høyere utdanning
  • Allsidig og relevant arbeidserfaring
  • Lederkompetanse, gjerne fra offentlig sektor

Søkere bør være utviklings- og resultatorientert og ha god økonomisk vurderingsevne samt kunne arbeide målrettet og systematisk. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges. Den som tilsettes må framvise politiattest ved tilsetting. 

Vi tilbyr

  • En utfordrende og interessant lederstilling
  • Spennende tverrfaglig arbeidsmiljø
  • Lønn etter avtale
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 26.02.2023

Kontaktpersoner:

Tove Norøm Rokstad
Telefon:+47 93014960 , E-post: tove.rokstad@smola.kommune.no

Ingeborg Johnsrud Dyrnes
mob: +47 41445291

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.