Skip to content

Fag – og kvalitetsrådgiver – Enhet for tilrettelagte tjenester, Nittedal kommune

  • by

Er du en stolt vernepleier med et stort faglig engasjement for mennesker med nedsatt funksjonsevne? Smitter ditt engasjemt over på andre? Da kan det hende du er den vil søker etter!

Enhet for tilrettelagte tjenester er opptatt av at alle våre brukere får riktige og trygge tjenester. Derfor er vi opptatt av fag, gode rutiner og en god porsjon hjertevarme.
Nå leter vi etter deg som både har brukerne i sentrum og som har lyst til å sikre at kvaliteten i tjenestene våre er gode.
Enheten gir tjenester til mennesker med behov for ulike tilpasninger. Vi består av 10 avdelinger med 174 årsverk, hvor fokuset er mestring og livskvalitet. Vi gir botilbud, tjenester i hjemmet, avlastning og arbeidsrelaterte tjenester. 

Vi har opprettet en ny stilling som du kan være med å utforme! Derfor søker vi deg som vil være en pådriver og støttespiller sammen med enhetsleder for å kunne utnytte ressurser og kompetanse på tvers av avdelinger, som igjen bidrar til å skape “vi” følelse. 

Tilrettelagte tjenesters visjon er; Rom for alle med blikk for den enkelte.

Arbeidsoppgaver

– Skape faglig engasjement for ansatte
– Sikre at tjenestemottakere får det tilbudet de skal ha i henhold til vedtak, tiltak og oppsatte planer.
– Ansvar for enhetens arbeid med kvalitet og forbedring, inkludert internkontroll, rutiner og prosedyrer i Compilo
– Overordnet faglig ansvarlig (OFA) for oppfølging etter kapittel 9 i helse- og omsorgstjenesteloven
– Ha ansvaret prosjekter, eller følge opp og delta aktivt i pågående prosjekter i sektoren
– Koordinere aktivitetene i enhetens faglederforum
– Veilede og samarbeide med ansatte i enheten
– Gjennomføre internundervisning på prioriterte fagområder
– Delegerte arbeidsoppgaver fra enhetsleder

Kvalifikasjoner

– Autorisert vernepleier, men andre relevante bacelor kan vurderes dersom man har lang erfaring med målgruppen
– Ønskelig med videreutdanning 
– Veiledningskompetanse 
– Ønskelig med utdanning og erfaring innen prosjektledelse 
– Bred erfaring fra målrettet arbeid med mennesker med nedsatt funksjonevne
– God kjennskap til Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kap 9 og pasient- og brukerrettighetsloven kap 4A
– Kjennskap til Gerica som pasientjournalsystem eller tilsvarende
– Må ha meget god norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne
– Ha god kunnskap og ferdigheter innen digitalisering IKT

Personlige egenskaper

– Personlig egnethet vil bli vektlagt
– Evne til å få med andre
– Evne til samarbeid og fleksiblitet
– Stor grad av selvstendighet
– Evne til å bidra til fag- og kompetanseutvikling
– Evne til å koordinere, strukturere, planlegge og evlaluere
– Evne til å arbeide mål- og resultatorientert
– Ha stor arbeidskapasitet
– Ha god omstilligsevne og endringsvilje
– Godt humør 

Vi tilbyr

– Et godt arbeidmiljø med fokus på fag
– En meningsfull jobb hvor du vil merke at du gjør en forskjell
– Nettverk med andre fag- og kvalitetsrådgivere og rådgivere i sektoren
– En fremoverlent kommune og enhet hvor veien fra idè til handling er kort
– Varierte og spennende arbeidsoppgaver
– Konkurransedyktig lønn
– God pensjon

Kontaktinformasjon

Hanne Skjemstad, Enhetsleder, 45023819, hanne.skjemstad@nittedal.kommune.no

Søknadsfrist: 05.03.2023

Søk stillingen her!

Nittedal kommune

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Sinsenkrysset i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Kommunens overordnede styringsmål er at vi skal være klima- og miljøvennlige, ha fokus på livskvalitet hele livet og jobbe med engasjement og samskaping. Det skal være godt å leve i Nittedal!

Våre organisasjonsmål er framtidsrettet og attraktiv. Målene bygger på kommunens verdier som er raushet, redelighet og respekt. Dette gjenspeiler måten vi organiserer tjenestene våre, hvordan vi jobber sammen og hvordan vi møter innbyggerne våre.