Skip to content

Senioringeniør – vann og avløp, Longyearbyen lokalstyre

  • by

Longyearbyen lokalstyre (LL) står foran store prosjekter på vannforsyningssiden. Vi har ansvar for at Longyearbyen har en trygg og god vannforsyning, noe som er ekstra viktig i dag. Longyearbyen utvikler seg raskt, og vi søker derfor deg som er nytenkende, løsningsorientert, en teambygger så vel som selvstendig.

I jobben vil du måtte jobbe bredt, alt fra å koordinere og følge opp VA planene, utbyggingene, holde beredskapen oppdatert og å drive de større prosjektene. Du vil jobbe tett med ingeniøren på drift og ellers sammen med andre, både internt og eksternt.

Stillingen er 100 % fast med arbeidssted Longyearbyen. Stillingen vil organisatorisk bli underlagt enhet for tekniske tjenester. Det vil kunne bli behov for å også jobbe innenfor eiendom, og ellers med overordna planlegging, prosjektering og oppfølging i enheten. Driften av tjenestene gjennomføres av privat driftspartner på de fleste områder.

Sentrale arbeidsoppgaver/ansvarsområder vil være:

– Overordna planlegging og prosjektering
– Stedfortreder for enhetsleder og andre fag ved ferie/fravær
– Budsjett og regnskapsoppfølging
– Gjennomføring av fagrelaterte prosjekter
– Oppfølging av krav i tillatelse til drift
– Oppfølging av lovverk
– Planlegging og arbeid for forbedring av tjenestene
– Man kan bli pålagt oppgaver knyttet til Longyearbyen lokalstyres beredskapsarbeid

Vi ønsker at du:

– Er sivilingeniør/ingeniør med relevant fagbakgrunn
– Har gode samarbeidsegenskaper
– Har erfaring fra drift av vann- og avløpsanlegg
– Har erfaring fra saksutredning i offentlig sektor
– Har erfaring fra prosjektering/ konsulentbransjen
– Er selvgående
– Har god kommunikasjonsevne skriftlig og muntlig
– Har praktisk og variert erfaring fra relevante fagområder

Vi vil vektlegge personlig egnethet.

Krav til språkkunnskap:

Søker må beherske godt norsk skriftlig og muntlig. Norsk er administrasjonspråket

Longyearbyen lokalstyre kan tilby:

– Lønn etter avtale
– Fleksibel arbeidstid
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Hybelleilighet/leilighet etter avtale og iht. gjeldene retningslinjer for tildeling av bolig
– Flyttegodtgjørelse etter nærmere avtale
– Allsidig velferdstilbud, bla gratis treningskort, ulike sosiale arrangementer, våpen- og sikkerhetsopplæring m.m
– Unike opplevelser i et unikt miljø

Kontakt:
Kjersti Olsen Ingerø – Enhetsleder tekniske tjenester
E-post: Kjersti.Olsen.Ingero@lokalstyre.no
Mobil: 90227445

Søknadsfrist: 26.02.2023

Søknad sendes:

Elektronisk søknad sendes på www.lokalstyre.no

Det vil bli utarbeidet en offentlig søkerliste ved søknadsfristens utløp. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.

Longyearbyen ligger på Svalbard, midt i en variert og vakker arktisk natur med gode muligheter for friluftsliv. Longyearbyen er et moderne tettsted med ca. 2500 innbyggere og har et godt tjenestetilbud med bla. svømme-/idrettshall og et variert forenings-, idretts- og kulturliv. Longyearbyen lokalstyre har oppgaver som er tilnærmet lik det en kommune har på fastlandet, og styres etter tilsvarende regelverk som for kommunene.