Skip to content

Flyktningkoordinator til Bokn kommune

 • by

Bokn kommune har ledig 100% stilling som flyktningkoordinator

Vil du å vere med på laget?

Integreringsarbeidet i Bokn kommune er i utvikling og me leitar etter deg som er motivert og engasjert og ynskjer å bidra med kompetanse og kunnskap innan dette feltet.

Kommunen har busette 15 flyktningar i 2022, og det er vedtatt mottak av inntil 20 flyktningar i 2023.

Arbeidet i integreringstenesta inneber å jobbe med busetting, etablering, kvalifisering og integrering. Målet er å fylgje opp flyktningane i kommunen, slik at dei raskast mogleg finn seg til rette i lokalsamfunnet og blir sjølvstendige og aktive medborgarar

Arbeidsoppgåver:

 • Ta imot og hjelpe nye flyktningar i etableringsfasen
 • Praktisk tilrettelegging og rettleiing av enkeltpersonar og familiar
 • Koordinere og iverksette individuelt tilpassa introduksjonsprogram
 • Oppfylging av enkeltdeltakarar gjennom introduksjonsprogrammet
 • Undervisning / rettleiing
 • Samarbeid med andre tenester i kommunen og aktuelle instansar som NAV, politi og IMDI
 • Samarbeid med næringsliv og frivillige organisasjonar
 • Kartlegging og sakshandsaming
 • Noko arbeid på kveld må påreknas

Kvalifikasjonar:

 • Relevant universitets-/ høgskuleutdanning
 • Relevant erfaring frå arbeid med flyktningar kan kompensere for kravet om høgare utdanning
 • Digital kompetanse
 • God skriftleg og munnleg framstillingsevne på minimum norsk og engelsk
 • Førarkort klasse B, må disponere eigen bil

Me søker deg som:

 • Er engasjert, likar utfordringar og er løysingsorientert
 • Har evne til å arbeide sjølvstendig og saman med andre
 • Har interesse for tverrkulturelt arbeid og integrering
 • Er systematisk, pliktoppfyllande og fleksibel
 • Har evne til å skape tillit, gode møte og bygge relasjonar
 • Har erfaring med eller interesse for tverrkulturelt arbeid og integrering
 • Er positiv og imøtekomande

Personlege eigenskapar og motivasjon vert vektlagd.

Me kan tilby:

 • Ein variert og spennande arbeidskvardag
 • Aktive og engasjerte kollegaer
 • Godt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale
 • Gode forsikrings – og pensjonsordningar

I samsvar med Offentleglova §25 kan namn på søkjarane offentleggjerast.

Kontaktperson:
Grethe Heimvik – Stillingstittel: Kommunalsjef Helse
Telefon: 92827295
Epost: grethe.e.heimvik@bokn.kommune.no

Søknadsfrist: 28.02.2023

Søk her!

Bokn kommune er ein øykommune med omlag 860 innbyggjarar. Kommunen opplever ein aukande popularitet som destinasjon for friluftsliv, fiske og hytteturisme. Kommunen ligg midt i ei ferdselsåre mellom Nord – og Sør -Rogaland med kort avstand frå Haugesund, Karmøy og Tysvær. Kommunen ligg om lag ein time frå Stavanger.