Skip to content

Innkjøpsleder – Nittedal kommune

 • by
Innkjøpsleder – Enhet for Økonomi, Nittedal kommune, Stabs- og støttesektoren

Innkjøpsleder er ansvarlig for informasjon og opplæring i lov og regelverk innen innkjøp/anskaffelser i Nittedal kommune. Innkjøpsansvaret er desentralisert og innkjøpsleder skal gi bistand til sektorene/enhetene i deres anskaffelsesarbeid. Innkjøpsleder har ansvar for at kommunen har et system for innkjøp som ivaretar krav til internkontroll og har ansvar for å utvikle og følge opp innkjøpsstrategi, -reglement, -rutiner og digitale verktøy. Innkjøpsleder har ansvar for analysearbeid for å fremme effektiv ressursbruk og god internkontroll.  Nittedal kommune er tilsluttet Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) som pt ivaretar flere av rammeavtalene kommunen deltar i. Innkjøpsleder deltar i møter og samlinger med NRI og innkjøpsansvarlige i samarbeidskommunene.

Nittedal kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for utarbeiding av innkjøpsstrategi, rutiner, felles informasjon og opplæring i lov og regelverk på innkjøpsområdet
 • Innkjøpsbistand og faglig ressurs til alle kommunens sektorer og kommunens eiendomsforetak
 • Ansvarlig for at kommunen har satt i system internkontroll på innkjøpsområdet, herunder oppfølging av regelverk, seriøsitetskrav og tiltak mot misligheter
 • Systemansvarlig e-handel/digitale verktøy på innkjøpsområdet
 • Gjennomføre anskaffelser på enkeltområder
 • Analyser på innkjøpsområdet for å øke effektivitet og kontrollere at innkjøp skjer i tråd med regelverket
 • Kontaktpunkt Nedre Romerike Innkjøpssamarbeid (NRI) herunder faglig samarbeid i regi av NRI
 • Andre oppgaver vil kunne bli tillagt stillingen
Kvalifikasjoner

Høyere utdanning innen jus og/eller økonomi eller tilsvarende. Erfaring fra arbeid med offentlige anskaffelser og kunnskap om lov og forskrift på innkjøpsområdet.

Personlige egenskaper

Selvstendig, analytisk, strukturert og nøyaktig, Samarbeider godt med andre, skaper gode relasjoner og kommuniserer klart og presist.
Gode datakunnskapet og god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

Vi tilbyr
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø med gode kolleger
 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Gode pensjons- og forsikringsvilkår
 • Lønn etter avtale 

Kontakt:
Anita Larsen – Enhetsleder Økonomi
Mobil: 41148194

Søknadsfrist: 19.02.2023

Søk stillingen her!

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Sinsenkrysset i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Nittedal kommune