Skip to content

Leder for innkjøpssamarbeid – Kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal – (NRI)

 • by

Leder for innkjøpssamarbeid – Enhet for Økonomi, Nittedal kommune, Stabs- og støttesektoren

Kommunene Aurskog-Høland, Enebakk og Nittedal har et felles innkjøpssamarbeid (NRI).  Stillingen som leder er nå ledig. Nittedal kommune er  vertskommune og innkjøpssamarbeidet inngår i enhet for økonomi. Samarbeidet omfatter fire årsverk, har eget budsjett og administrerer egen hjemmeside (www.nri.no). Arbeidssted er rådhuset i Nittedal.  Leder har ansvaret for gjennomføring av konkurranser for samarbeidskommunene, personalansvar for de ansatte i ordningen, og for innkjøpssamarbeidets økonomi. Det faglige arbeidet skjer i nært samarbeid med de innkjøpsansvarlige i deltakerkommunene. Stillingen rapporterer til økonomisjefen i vertskommunen. 

Nittedal kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og få mulighet til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Arbeidsoppgaver
 • Utarbeidelse av konkurransegrunnlag for rammeavtaler for kjøp av varer og tjenester ved hjelp av nettbasert konkurransegjennomføringsverktøy 
 • Avtale-/kontraktsinngåelse og implementering av avtaler  
 • Oppfølging av kontrakter og leverandører, også ved hjelp av nettbasert kontraktsoppfølgingsverktøy 
 • Strategisk utvikling av innkjøpsfaget både innad i samarbeidet og i deltakerkommunene  
 • Rådgivning og opplæring i innkjøpsfaget, offentlig anskaffelser og andre relaterte områder  
 • Bidra til å videreutvikle e-Handel som innkjøpsverktøy i deltakerkommunene  
 • Delta i regionale og nasjonale samarbeidsfora 
Kvalifikasjoner
 • Utdannelse på høyskole/universitetsnivå innen jus, økonomi, administrasjon eller offentlige anskaffelser
 • Erfaring fra innkjøpsarbeid, kontrakts- og avtaleinngåelse og erfaring med anskaffelsesrett
 • Ledererfaring er ønskelig
 • Erfaring fra offentlig sektor
 • Gode datakunnskaper er en selvfølge 
Personlige egenskaper
 • Strukturert og nøyaktig
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt  
Vi tilbyr
 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer
 • Gode utviklingsmuligheter

Kontakt:
Anita Larsen – Enhetsleder Økonomi
Mobil: 41148194

Søknadsfrist: 07.03.2023

Søk stillingen her!

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Sinsenkrysset i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Nittedal kommune