Skip to content

Virksomhetsleder søkes til nye Biri omsorgssenter – Gjøvik kommune

 • by
Beskrivelse av arbeidsstedet:

Nye Biri omsorgssenter ble etablert i 2021. Det er et flott bygg hvor driften baserer seg på moderne teknologi.

Virksomheten består av 32 omsorgsplasser for langtids botilbud. 16 plasser er hjemlet som bokollektiv og 16 plasser hjemlet som sykehjem. 

Biri omsorgssenter  inneholder i tillegg baser for hjemmebaserte tjenester, både Tilrettelagte tjenester og ordinær hjemmetjenester. Senteret har kafé og eget produksjonskjøkken. Treningsrom og dagsenter er tilgjengelig for ulike aktiviteter. Gjøvik kommune ønsker at det nye omsorgssenteret skal være base for sosiale møteplasser og aktiviteter for lokalbefolkningen i Biri. Med landlig beliggenhet  ligger det til rette for trygg bevegelse og rekreasjon for beboere og besøkende i senterets hage.

Gjøvik kommune ønsker å utvikle en heltidskultur. Biri omsorgssenter er pilot for utprøving av arbeidstidsordninger med dette som bakgrunn.

Arbeidsoppgaver:

Virksomhetsleder  har ansvar for drift og utvikling i  den nyetablerte virksomheten. På Biri omsorgssenter er det spesielt ønskelig å rekruttere en leder med interesse for å bidra til, sammen med personalet,  å videreutvikle mulighetene som ligger i å ta i bruk velferdsteknologien på en hensiktsmessig måte. I tillegg videreføre og videreutvikle bærekraftige bemanningsløsninger.  Stillingen er organisert i sykehjemstjenesten og vil inngå i et lederteam med 10 ledere tilknyttet øvrige sykehjem/ omsorgssentre i kommunen. 

Virksomhetsleder:

 • Har et helhetlig fag- og lederansvar for sin virksomhet og handler i tråd med Gjøvik kommunes ledelsesprinsipper.
 • Er ansvarlig for en effektiv organisasjon i et godt arbeidsmiljø med aktiv medbestemmelse fra ansatte og partene i arbeidslivet.
 • Har økonomi- og driftsansvar i tråd med de rammer som er gitt, og i henhold til gjeldende økonomireglement.
Kvalifikasjoner:
 • Sykepleier med ledelseskompetanse
 • Erfaring med og interesse for tjenester til personer med demens er ønskelig
 • Må kunne håndtere drift og ledelse av samtidig hjemmebaserte- og sykehjemstjenester med noe ulikt regelverk
 • Erfaring innen økonomistyring og budsjettarbeid
 • Generell kompetanse i bruk av dataverktøy er nødvendig
 • Personlig egnethet og evne til nytenkning og fleksibilitet vil bli tillagt stor vekt.
 • kompetanse/erfaring på lov og avtaleverk som regulerer arbeidslivet
 • Erfaring med arbeidstidsplanlegging med utgangspunkt i heltidskultur vil være en fordel
 • Vi søker en positiv og inspirerende person som har gode leder egenskaper, samt evne til å arbeide selvstendig og samarbeide med andre ut fra  kommunenes verdier: Kompetanse, Engasjement og Respekt

 Vi kan tilby:

 • En selvstendig stilling med stor mulighet til å påvirke virksomhetens og tjenestens videre utvikling.
 • Utfordrende og utviklende arbeidsoppgaver 
 • Nødvendig opplæring, oppfølgingssamtaler og veiledning i prøvetiden.
 • Relevante kurs og opplæring på våre fagsystemer
 • Engasjerte og faglig dyktige medarbeidere
 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjonsordninger
 • Bedriftsidrettslag
 • Gjøvik kommune er vertskommune for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, og er generelt opptatt av fag og kompetanseutvikling
Unntatt offentlighet må begrunnes:

Gjøvik kommune praktiserer meroffentlighet, jfr. Offentleglova § 11.

Dette betyr at alle søkere oppføres på offentlig søkerliste.

Det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak jfr. Offentleglova § 25.

Søknad sendes:

Alle søknader skal sendes elektronisk via vårt søkesystem.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte til å søke uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 10.03.2023

Se bilder av det nye omsorgssenteret på Biri:

Gjøvik er en fremtidsrettet og mangfoldig servicekommune, en kommune som setter sine innbyggere i sentrum. Våre ansatte leverer kvalitetstjenester, med bakgrunn i god kunnskap og erfaring. Vi arbeider aktivt med kompetanseutvikling for våre ansatte, med visjonen “Universitetsbyen Gjøvik – ledende i bærekraftig vekst og utvikling”. Vi søker engasjerte medarbeidere, med bred kompetanse, som ønsker en inkluderende arbeidsgiver med rom for utvikling.