Skip to content

Fagleder til Guri Kunna videregående skole – Trøndelag fylkeskommune

  • by

Faglederstilling som vil være en del av ledergruppa ved skolen, men vil i hovedsak ha sitt arbeidssted ved Guri Kunna på Frøya.

Arbeidsoppgaver

Faglederstilling som i dag har ansvar for utdanningsprogrammet teknologi og industrifag. Videre er HMS-ansvar, ansvar for internkontroll, ansvar for forvaltning, drift og vedlikehold også i dag tillagt stillingen.

Faglederstillinga består i tillegg til ledelsesoppgavene også av en undervisningsdel, fortrinnsvis innenfor utdanningsprogrammet teknologi og industrifag.

Etter tilsetting av fagleder vil arbeidsoppgavene innad i ledergruppa for skolen bli fordelt etter følgende prinsipper: Den enkelte medarbeider i lederteamet skal få utnytte sine sterkeste sider, og teamet skal utføre skolens samlede lederoppgaver.

Kvalifikasjoner

– Relevant pedagogisk utdanning.
– Formell lederutdanning.
– Erfaring fra undervisning og ledelse.
– Fordel med god kjennskap til videregående skole.
– Relevant ledelseserfaring.
– Undervisningskompetanse fortrinnsvis i programfag innenfor teknologi og industrifag, eller alternativt innenfor andre fag som skolen tilbyr.

Personlige egenskaper

– Fleksibel og løsningsorientert.
– Selvstendig og ansvarsfull.
– Evne til å skape motivasjon.
– Bevisst i å skape et godt arbeidsmiljø.
– Gode samarbeidsevner i møte med elever, samt evne og positiv vilje til samarbeid med kolleger og eksterne samarbeidspartnere.
– Personlig egnethet vektlegges.

Vi tilbyr

– Gode arbeidsforhold.
– Lønn etter avtale og gode forsikringsordninger.
– Gode utviklingsmuligheter.
– Muligheter for faglig- og pedagogisk utvikling.
– Tar forbehold om endret tilsettingsbehov.

Kontakt:
Vibeke Franck Sehm – Assisterende rektor
Mob: 920 18 191
E-post: vibse@trondelagfylke.no

Espen Arntsberg Espen Arntsberg – Rektor
Mob: +4795149764
E-post:: espar@trondelagfylke.no

Søknadsfrist: 12.03.2023

Søk stillingen her


Vår visjon er «Vi skaper historie».

Vi lever etter verdiene: Åpen og nysgjerrig i holdning, Modig og ansvarlig i handling.

Trøndelag fylkeskommune er en kunnskapsorganisasjon med stor tverrfaglighet og rundt 4400 medarbeidere. Vi leverer tjenester som er viktig for folks hverdag. De største ansvarsområdene er utdanning, tannhelse og samferdsel. Vi er en stor samfunnsutvikler innen kultur, folkehelse, plan- og næringsutvikling. Trøndelag fylkeskommune er en av landets største vegeiere.

Trøndelag fylkeskommune trenger medarbeidere med ulik kompetanse, livserfaring og bakgrunn. Det gjøre oss enda bedre i stand til å løse oppgavene våre. Vi oppfordrer alle til å søke på ledige stillinger hos oss. Har du nedsett funksjonsevne, hull i CV-en, eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg til å krysse av i for dette i søknaden. Vi kaller inn minst en søker i hver gruppe til intervju, dersom vi får kvalifiserte søkere. Hvis du får jobben vil vi sørge for tilrettelegging etter ditt behov. Foruten at disse data hjelper oss i den første utvelgelsen av søkere, bruker vi de i anonymisert statistikk. 

 Du kan be om å bli unntatt fra offentlig søkerliste. Dette må du begrunne. Du blir kontaktet dersom søknaden ikke innvilges. Selv om fylkeskommunen gir deg unntak har vi ingen garanti for at navnet ditt kan bli offentliggjort i forbindelse med et innsynskrav.