Skip to content

Rådgiver i tjenesteområde oppvekst – Vefsn kommune

 • by

Vefsn kommune har ledig 100 % stilling som rådgiver i tjenesteområde oppvekst.
Stillingen er organisatorisk plassert i rådmannens fagstab med kommunalsjef som nærmeste overordnede.

Arbeids- og ansvarsområde er i hovedsak:

 • Rådgivning og saksbehandling i knyttet til forvaltningsoppgaver.
 • Oppfølging av kommunens plikter i hht Opplæringsloven.
 • Pedagogisk veiledning, planarbeid, rapportering og skoleutvikling.
 • Utredninger, analyser og saksbehandling til politisk behandling på skoleområdet.
 • Fakturering
 • Tverrfaglig/ tverretatlig samarbeid
 • Oppfølging og veiledning innenfor tilpasset opplæring og spesialundervisning.
 • Bistand ved myndighetsoppgaver på barnehageområdet.
 • Brukeradministrative systemer på skole og barnehageområdet, også kvalitetssystemer.

Stillingen fungerer i nært samarbeid med kommunalsjef for oppvekst, rektor ved skolene og enhetsleder for barnehage.

Krav til kompetanse:

 • Relevant utdanning på høgskole-/universitetsnivå innen fagområdet, fortrinnsvis lærerutdanning.
 • Erfaring fra grunnskolen.
 • Svært god evne til kommunikasjon, norsk muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • God digital kompetanse.

Det er også fint om du har:

 • Kjennskap til lov og regelverk innenfor skoleområdet, samt erfaring med offentlig forvaltning.
 • Tidligere erfaring med deltakelse eller ledelse av nettverk og prosjekter. 

Personlige egnethet vil bli vektlagt og vi søker deg som:

 • Er effektiv, strukturert og ryddig i arbeidet.
 • Har gode samarbeidsevner.
 • Er kreativ og løsningsorientert, tenker nytt og kan være en pådriver innenfor pedagogisk utviklingsarbeid.
 • Tar initiativ og har en proaktiv tilnærming til arbeidet.
 • Er fleksibel, har stor arbeidskapasitet med evne til å prioritere.
 • Takler godt å arbeide selvstendig.

Vi tilbyr:

 • En utfordrende stilling og spennende arbeidsoppgaver.
 • En unik mulighet til å få påvirke utvikling i skolen.
 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Lønn etter avtale

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. Oppgi referanse.
Tilfredsstillende politiattest må framlegges før tiltredelse.

Tiltredelse så snart som mulig.

For stillinger i Vefsn kommune

Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst).

Kontaktperson:
Kommunalsjef Trine Fåkvam
Telefon: +47 91604792
Epost: trine.fakvam@vefsn.kommune.no

Søknadsfrist: 12.03.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement