Skip to content

Rådgiver skog og utmark – Verdal kommune

 • by

Verdal kommune søker Rådgiver Skog og Utmark i 100% stilling tilknyttet virksomhetsområdet Næring, Landbruk og Miljø. Verdal er en kommune på Innherred med rikt næringsliv innen alle sektorer. Landbruket har en sterk stilling i kommunen med mange aktive bruk både innen jord- og skogbruk, samtidig som utmarka utgjør viktige ressurser for både næringa og innbyggerne. Som rådgiver innen skog og utmark vil du jobbe sammen med fremoverlente medarbeidere i et godt arbeidsmiljø. 

Arbeidsoppgaver
 • Veilede og behandle saker etter skogloven med tilhørende forskrifter
 • Forvalte ulike tilskuddsordninger for skogbruket og foreta kontroll av disse
 • Forvaltning av skogfondsordningen for skogeierne
 • Behandling av søknader om landbruksveger, i hovedsak skogsveger
 • Gjennomføre og rapportere ulike registreringer innen skogbruket
 • Utadrettet virksomhet mot skognæringa 
 • Saksbehandling vedr. motorferdsel i utmark
 • Saksbehandling knyttet til viltforvaltning i kommunen. 
 • Sekretær for utvalg for utmarkssaker i kommunen.
 • Andre oppgaver innenfor ansvarsområdet. 
Kvalifikasjoner
 • Høyere utdanning innen skogbruk/naturforvaltning på master- eller bachelornivå.
 • Praktisk erfaring innen skogbruk og offentlig forvaltning vil bli vektlagt.
 • Relevant IT-kompetanse og interesse for tekniske løsninger. 
 • God norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne.
 • Førerkort klasse B
Personlige egenskaper
 • Har relevant erfaringsbakgrunn, gjerne innen offentlig forvaltning
 • Kan arbeide selvstendig, er strukturert, løsningsorientert og har gode samarbeidsevner
 • Har god muntlig og skriftlig framstillingsevne
 • Er innstilt på å gi kommunens innbyggere god service
 • Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.
Vi tilbyr
 • Gode pensjons og forsikringsordninger. 
 • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i en betydelig jord- og skogbrukskommune.
 • Erfarne kollegaer og et godt tverrfaglig arbeidsmiljø. 
 • Gode muligheter for kompetanseutvikling.
 • Lønn etter kommunens lønns- og stillingsregulativ.
Kontaktinformasjon

Sten Solum, Lanbrukssjef, Næringssjef, 90181051

Søknadsfrist: 10.03.2023

Fakta om Verdal kommune

Verdal kommunes visjon er «Sterk fortid – stolt framtid». Våre verdier er «Åpen – Trygg – Modig», og disse verdiene skal særprege både det interne arbeid og møtene med innbyggere og samarbeidspartnere. Kommunen har tre hovedsatsingsområder i kommuneplanen, og som skal bidra til å skape ei stolt og bærekraftig framtid for verdalssamfunnet: 

– Livskraftig, attraktiv og miljøvennlig – i førersetet for grønn omstilling og grønne verdier 

– Inkluderende, raus og mangfoldig – bygd på verdighet, mestring og gode menneskemøter 

– Skapende, kompetent og framtidsrettet – en offensiv drivkraft i Trøndelag  

Verdal kommune er tradisjonelt et jordbrukssamfunn, men har etter etableringen av Aker Verdal på slutten av sekstitallet blitt et industrityngdepunkt i Midt-Norge. Verdal er hjemkommunen til landets tredje største industripark – en viktig faktor for å forklare kommunens sterke velstands- og befolkningsvekst de siste 50 år. Verdal er spesielt kjent for sitt yrende kulturliv, ikke minst et sterkt amatørteatermiljø som har fostret flere av Norges mest kjente skuespillere.  

Kommunen har gode muligheter for friluftsliv fra hav til fjell. Med sine 1000 årsverk er kommunen Verdals største arbeidsgiver. Verdal kommune leverer årlig tjenester til sine 15.000 innbyggere tilsvarende en brutto produksjonsverdi på over 1,3 milliarder kroner.     

Slik behandler vi søknader
Verdal kommune praktiserer meroffentlighet, jf. Offentleglova § 11. 

Dersom du ønsker å reservere deg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søker kan gjøres offentlig selv om søker selv har bedt om konfidensiell behandling. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, jfr. offentleglova § 25, slik at vedkommende gis anledning til å vurdere om søknaden likevel opprettholdes. 

Verdal kommune ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen i vår rekruttering. Vi oppfordrer alle som er kvalifiserte til å søke ledige stillinger uansett kjønn, alder, eventuelle funksjonsnedsettelser og flerkulturell bakgrunn. Det samme gjelder dersom man har hatt et lengre opphold fra arbeidslivet.