Skip to content

Prosjektledere i bygge- og anleggsprosjekter – Gjerdrum kommune

 • by

Gjerdrum kommune skal gjennomføre mange bygge- og anleggsprosjekter de neste årene. I investeringsplanen ligger eksempelvis flerbrukshall, omsorgsboliger, energiløsning for flere kommunale bygg, vegløsninger, barnehage og skole. I skredgropen planlegges det med spennende parkanlegg. I tillegg arbeides det med kommuneplaner, områdeplaner, mobilitetsanalyser og mulighetsstudier for å imøtekomme innbyggernes behov og ønsket utvikling. 

For å koordinere, prioritere og styre plan- og prosjektporteføljen, er det opprettet et administrativt programstyre og utviklet en prosjektmodell.

Kommunen oppretter nå en prosjektavdeling som skal samle prosjektkompetansen og -kapasiteten på bygg- og anleggssiden. Avdelingen vil bestå av en virksomhetsleder og 3-5 prosjektledere avhengig av behov.

Vi søker to prosjektledere til den nye prosjektavdelingen. Prosjektavdelingen vil ha ansvar for gjennomføring av vedtatte prosjekter i henhold til kommunens prosjektmodell.

Prosjektlederne vil rapportere til virksomhetsleder. 

Arbeidsoppgaver
 • Lede alle faser av tildelte bygge- og anleggsprosjekter med utgangspunkt i kommunens prosjektmodell
 • Lede og koordinere prosjekter opp mot eksterne rådgivere, entreprenører og leverandører i samarbeid med virksomhetsleder
 • Medvirke til månedlig, tertial og årlig rapportering av prosjektene
 • Medvirke til god kommunikasjon med interne og eksterne brukere
 • Medvirke til gode beslutningsunderlag for programstyret og kommunestyret
Kvalifikasjoner
 • Minimum bachelorgrad i ingeniørfag eller annen relevant utdanning på samme nivå. Dersom du har sterk og allsidig praksis, kan kan det kompensere for utdanningskravet.
 • Solid erfaring med prosjektledelse av bygge- og anleggsprosjekter
 • Gode kunnskaper om offentlig planarbeid og anbudsprosesser
 • Flytende norskkunnskaper, både muntlig og skriftlig, samt gode kommunikasjonsegenskaper
 • Gjerne sertifisert innenfor Prince 2 eller lignende programmer
 • Gjerne kunnskap om og erfaring fra konseptvalgutredning, LEAN byggeprosess, BREEAM-NOR, evt andre miljøsertifiseringer og BIM
Personlige egenskaper
 • Strategisk og målrettet
 • Fremoverlent, serviceinnstilt og finner gode løsninger
 • God til å lede team og enkeltmennesker
 • Mot til å utfordre, men lojal til beslutninger som tas
 • Er tillitsvekkende og trygg i møte med mennesker
 • Jobber planmessig, strukturert og selvstendig
 • Meget god digital forståelse
 • Kunnskapssøkende og løsningsorientert
Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende og interessante oppgaver
 • En dyktig og uformell organisasjon med korte kommunikasjonsveier og raske beslutningsprosesser, både politisk og administrativt
 • Synlighet i en oversiktlig kommune
 • Gode lønnsbetingelser
 • Meget god offentlig tjenestepensjonsordning samt gruppelivsforsikring gjennom KLP 
Kontaktinformasjon

Frits Arne Eriksen, kommunedirektør, +47 48990481, frits.arne.eriksen@gjerdrum.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gjerdrum kommune

Referansenr.: 4615417937
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.03.2023

Søk stillingen her!

Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, sentralt på Romerike og midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 7 000 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.