Skip to content

Virksomhetsleder for bygg- og anleggsprosjekter – Gjerdrum kommune

 • by

Gjerdrum kommune skal gjennomføre mange bygge- og anleggsprosjekter de neste årene. I investeringsplanen ligger blant annet flerbrukshall, omsorgsboliger, energiløsning for flere kommunale bygg, vegløsninger, barnehage og skole. I skredgropen planlegges det med spennende parkanlegg. I tillegg arbeides det med kommuneplaner, områdeplaner, mobilitetsanalyser og mulighetsstudier for å imøtekomme innbyggernes behov. 

Kommunen oppretter i den forbindelse en prosjektavdeling med en virksomhetsleder og 3-5 prosjektledere avhengig av behov. Disse skal koordinere, prioritere og styre plan- og prosjektporteføljen i bygg- og anleggsprosjektene. Målet er å samle prosjektkompetansen i en avdeling, for å sikre fremdrift og vise helheten i investeringene. 

Virksomhetsleder vil ha et helhetlig ansvar for personaloppfølging, fag- og kvalitetsansvar, økonomi – og budsjettansvar, samt mål- og resultatansvar for porteføljen. I tillegg skal lederen være koordinator for programstyret, samt drifte og videreutvikle kommunens prosjektmodell.

Stillingen rapporterer direkte til kommunedirektøren.

Arbeidsoppgaver

Leder for prosjektavdelingen skal:

 • Gjennomføre vedtatte prosjekter iht. kommunens prosjektmodell
 • Foreslå endringer og prioriteringer i porteføljen
 • Sørge for helthetlige løsninger og koordinering på tvers av prosjektene
 • Bistå i periodisk rapportering til kommunens administrative og politiske ledelse
 • Bistå med kommunikasjon om prosjektene og prosessene til kommunens politikere, ansatte og innbyggere
 • Forvalte ressursene (økonomi, kompetanse, verktøy for styring og kontroll) for å gjennomføre prosjektene.
 • Sikre koordinering med andre kommunale virksomheter
 • Sørge for forvaltning og utvikling av kommunens prosjektmodell.
Kvalifikasjoner

Lederen har følgende kjennetegn:

 • Bachelor innen relevante fagområder. Lang erfaring fra relevante prosjekter kan erstatte kravet om formell utdanning
 • Solid erfaring med ledelse og styring av større, komplekse bygg- og anleggsprosjekter 
 • Innsikt i offentlige anskaffelser
 • Meget god forståelse for prosjektøkonomi og prosjektrapportering
 • Meget god digital kompetanse
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk. God på samhandling og kommunikasjon på tvers av fagområder
 • Evne til å samhandle, forstå behovseiers og prosjekteiers behov og kommunisere dette inn i prosjektene

Videre må lederen

 • Forstå når beslutninger skal forankres høyere opp
 • Kunne balansere brukerkrav med kommunens behov og økonomi
 • Gjerne ha kunnskap om og erfaring fra konseptvalgutredning, LEAN byggeprosess, BREEAM-NOR, evt andre miljøsertifiseringer, BIM
Personlige egenskaper
 • Evner å se helhet 
 • Teambygger, relasjonsbygger, motivator
 • Stor gjennomføringsevne og beslutningsdyktig
 • Strukturert og framoverlent
 • Tør å utfordre i kombinasjon med lojalitet til beslutninger som er tatt
 • Bidrar til et godt arbeidsmiljø

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • Faglig utfordrende og interessante oppgaver
 • En dyktig og uformell organisasjon med korte kommunikasjonsveier og raske beslutningsprosesser, både politisk og administrativt
 • Synlighet i en oversiktlig kommune
 • Gode lønnsbetingelser 
 • Meget god offentlig tjenestepensjonsordning samt gruppelivsforsikring gjennom KLP 
Kontaktinformasjon

Frits Arne Eriksen, Kommunedirektør, +47 48990481, frits.arne.eriksen@gjerdrum.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Gjerdrum kommune

Referansenr.: 4614734941
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.03.2023

Søk stillingen her!


Gjerdrum er en kommune i sterk vekst, sentralt på Romerike og midt mellom Oslo og Gardermoen. Kommunen har rundt 7 000 innbyggere og er en meget attraktiv bokommune. Gjerdrum er geografisk sett en liten kommune ­- 10 km fra sør til nord, og fra øst til vest. Kommunesenteret er Ask, med flere dagligvarebutikker, kafeer og restauranter og et antall spesialforretninger. Gjerdrum ligger landlig til og byr på unike muligheter for friluftsliv med turstier, fiskevann og skiløyper. Kommunen har et bredt og aktivt idrettstilbud og et mangfoldig kulturliv med Gjerdrum kulturhus, kulturuker, egen festival, teater, korps og kulturskole.

Vi ser etter ledere og medarbeidere som er framtidsretta, rause, entusiastiske og modige. Vi tenker helhet, ser muligheter og handler sammen. Les mer om kommunen på våre hjemmesider.