Skip to content

Fastlege – Hyllestad kommune, Hyllestad legekontor

 • by

Vi har ledig 100 % stilling som fastlege frå snarast.  Hyllestad legekontor er eit lite og veldrive kontor, med 2 fastlegeheimlar og snart LIS1-stilling.  Vi har to fastlegelister, ledig liste har per i dag ca 550 pasientar med eit listetak på 1350, kommunen har omlag 1270 innbyggjarar.  I tillegg har vi tilsett sjukepleiar og helsesektær på fulltid i kontoret.

Arbeidsoppgåver
 • Ivareta fastlegetenester til pasientar på lista
 • Kommunale oppgåver, p.t. helsestasjonslege
 • Deltaking i interkommunal legevakt (lokalisert i Førde)
 • Eventuelt rettleiing for LIS1-lege
Kvalifikasjonar
 • Godkjent utdanning som lege med norsk autorisasjon, spesialist i allmenn medisin, eller deg som har planar om/har starta i slik spesialisering
 • Gjerne erfaring frå kurativt arbeid og legevakt
 • Gode norskkunnskapar både munleg og skriftleg – minimum B2
 • Gode kommunikasjonsevner 
 • Gode samarbeidsevner
 • Personleg eignaheit til pasientbehandling i kommunal regi
 • Sjølvstendig
 • Førarkort klasse B
 • Politiattest må framleggast før tiltreding
Vi kan tilby
 • Oversiktlege og samlokaliserte helsetenester, samt kort tenesteveg
 • Konkurransedyktig fastløn, ingen kjøp av fastlegeliste
 • (Eventuelt avtale om privat praksis om ønskjeleg)
 • Gode forsikrings- og pensjonsordningar i KLP
 • Ei ekstra ferieveke per år
 • Inntil 10 dagar kurs per år
 • Avsett tid til administrasjon
 • Rettleiing og tilrettelegging om du skal starte i spesialiseringsløp
 • Gode kollegaer og godt arbeidsmiljø
 • God barnehage og god skule
 • Hjelp til å skaffe bustad
 • Bustadtilskot til førstegangsetablerarar i kommunen (etter eige regelverk)
 • Gratis tilgang til treningsrom i idrettshallen

Vi vil legge vekt på personlege eigenskapar, fleksibilitet og gode samarbeidsevner ved tilsetting.

Søk her

Søknadsfrist: 19.03.2023

Kontaktperson:
Rolf Horne
Telefon:+47 46837412 +47 57789515
E-post:rolf.horne@hyllestad.kommune.no

Hyllestad kommune ligg i ytre Sogn på nordsida av Sognefjorden.

Til Bergen brukar vi ca 2 timar med båt i sørleg retning, og det tek ca 1 time med bil nordover til Førde. Kommunen har i underkant av 1.300 innbyggjarar. Hyllestad kan skilte med norsk natur på sitt beste, du kan rusle langs vasskanten eller bestige fjell som Lihesten, her er gode kår for jakt og fiske. I Hyllestad er det moglegheiter for både familiar og einslege. Vi har mange fritidsaktivitetar i regi av ulike lag og organisasjonar.

Hyllestad kommune er kjend for sin omfattande produksjon av kverstein, ein produksjon som truleg har foregått i meir enn tusen år. Industri, landbruk og sjøbruk har vore grunnlaget for den største sysselsettinga i kommunen.

I Hyllestad er det rom for fleire, kanskje akkurat deg? Sjekk ut hyllestad.info