Skip to content

Juridisk rådgiver byggesak – Kongsberg kommune

  • by

Kongsberg kommune er i sterk utvikling. Kommunen har store områder regulert til ny boligbebyggelse, et bysentrum i utvikling, nye næringsområder, landbruksområder, store fjellområder med fritidsbebyggelse og naturområder i skog og langs Numedalslågen. For å sikre at kommunens områder bygges ut og forvaltes i tråd med regler og arealplaner, trenger vi dyktige og engasjerte medarbeidere med solid kompetanse.


Om stillingen

Vi ser etter en motivert jurist som ønsker å jobbe som rådgiver i faggruppen byggesak. Gjerne deg som har erfaring fra fagområdet plan- og byggesak, fra offentlig eller privat sektor.

Faggruppen byggesak er organisert under seksjon for samfunnsutvikling. Seksjonen består av over 30 medarbeidere med høy kompetanse og stor bredde i erfaring, fagbakgrunn og oppgaver. Faggruppe byggesak har ca. 12 årsverk, og behandler bygge- og delesaker, dispensasjonssaker og klagesaker etter plan- og bygningsloven. Vi fører tilsyn med nye og eksisterende tiltak og driver ulovlighetsoppfølging. Vi legger vekt på faglig bredde og variert bakgrunn og trenger nå en ny jurist inn i gruppa.

Vi tilbyr
Et tverrfaglig og godt arbeidsmiljø bestående av bl.a. jurister, arkitekter, ingeniører, arealplanleggere og naturforvaltere. God bredde innen faglig kompetanse er grunnleggende for å løse våre arbeidsoppgaver, og vil bidra til å gi deg en bedre faglig utvikling og oss nye innspill. Oppgavene er utfordrende og varierte, og krever samarbeid med ulike fagområder. Vi har et godt og sosialt arbeidsmiljø med faglige diskusjoner og stor takhøyde.

God pensjonsordning og gruppelivsforsikring.
Fleksibilitet og mulighet for delvis hjemmekontor.
Lønn etter avtale.

Innhold i stillingen

Oppgavene vil i hovedsak bestå av behandling av klagesaker etter plan- og bygningsloven, gjennomføring av tilsyn og oppfølging/sanksjonering av ulovligheter, behandling av fradelingsaker og større, komplekse byggesaker, samt forberedelse av saker til politisk behandling. Oppgaver tildeles etter kompetanse og det er stor mulighet for egen fagutvikling.

Formelle kvalifikasjonskrav

Du er jurist med master i rettsvitenskap/cand.jur.

Krav og ønsker til deg

  • I denne stillingen er det nødvendig å være fleksibel og løsningsorientert. Det er viktig at du kan tilegne deg ny kunnskap og håndtere endring i arbeidsoppgaver på en god måte. I tillegg ønsker vi at du er kan arbeide systematisk og nøyaktig, både selvstendig og i samarbeid med andre.
  • Du må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
  • Erfaring fra fagområdet er ønskelig, men nyutdannede kan også søke.
  • God erfaring med bruk av IKT er en forutsetning.
  • Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.


Annet

Vi stiller krav til gode norskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende avtaleverk.

Søknad

Vi ber om at søkere benytter vårt elektroniske søknadsskjema. Vennligst fyll ut søknaden så fullstendig som mulig. Attester og vitnemål tas med til et eventuelt intervju.

Det vil etter søknadsfristens utløp utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker å være unntatt offentlighet må begrunne dette særskilt. Begrunnelsen vil bli vurdert etter reglene i offentleglova. Hvis det etter kommunens vurderinger ikke foreligger en særskilt grunn, vil søkeren bli offentliggjort. Søker vil i et slikt tilfelle bli kontaktet på forhånd.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 22.03.2023

Kongsberg kommune har 27.700 innbyggere og ligger sentralt på Østlandet. Universitetet i Sørøst-Norge er lokalisert i byen med et variert studietilbud. Teknologibyen Kongsberg er stolt av sin historie og teknologi i verdensklasse. Vi kan friste med et aktivt kulturliv og utmerkede forhold for friluftsliv sommer som vinter. Kongsberg kommune bidrar til videreutvikling av byens særpreg med fokus på livs- og miljøkvalitet. Vi er ca. 1900 stolte medarbeidere som jobber sammen for å levere gode tjenester til byens befolkning. Vi legger vekt på å være en raus, åpen og nyskapende organisasjon og ønsker å være i dialog med innbyggere og næringsliv.