Skip to content

Prosjektleder – Alta kommune, Tekniske tjenester

 • by

KOMMUNALTEKNIKK SØKER PROSJEKTLEDER

Kommunalteknikk har ansvar for planlegging, utbygging, drift og vedlikehold av kommunens vann-, avløps-, og veganlegg. Vi er totalt 42 medarbeidere i virksomheten, herav 3 prosjektlederstillinger.

Stilling som prosjektleder er ledig. Nå er det anledning til å søke på denne spennende stillingen hos oss.

Våre prosjekter omfatter i hovedsak veg, vann- og avløpsanlegg samt etablering av infrastruktur til nye boligfelt og industriområder. Rehabiliterings- og saneringsprosjekter på eksisterende anlegg inngår også.

Kommunalteknikk er en av flere virksomheter innen Tekniske tjenester. Det vil tidvis kunne være aktuelt å jobbe på tvers av virksomhetene for samordning og felles ressursutnyttelse.
    

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser og at vitnemål og attester blir lastet opp som vedlegg til søknad.

Arbeidsoppgaver

Stilling som prosjektleder innebærer å ha prosjekt- og byggelederansvar for små og større utbyggingsprosjekter fra tidligfasevurderinger til byggestart, gjennomføring og ferdigstillelse. Dette vil blant annet innebære

 • Kontraktsoppfølging
 • Oversikt / oppfølging av fremdrift, kvalitet og økonomi under prosjektgjennomføring
 • HMS og SHA oppfølging iht byggherreforskriften

Deltakelse i øvrig planarbeid og saksbehandling må også påregnes. 

Kvalifikasjoner

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Bachelor eller mastergrad med fag innen vei-, vann- og avløp eller arealplanlegging
 • Erfaring fra prosjektledelse/ byggeledelse
 • Praksis innen vei, vann og avløpsanlegg
 • Kjennskap til eller erfaring med offentlige anskaffelser
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk

Det blir lagt vekt på personlig egnethet

Personlige egenskaper

God samarbeidsevne og selvledelse er viktig for å lykkes med oppgavene og det legges vekt på å finne kandidat som har de riktige egenskapene her:

 • Positiv holdning, engasjement og stå-på vilje
 • Evnen til å lede og motivere deg selv
 • Sans for samarbeid som arbeidsform
Vi tilbyr

Vi kan tilby faglig og personlig utvikling, en allsidig arbeidshverdag og et godt arbeidsmiljø med kollegialt samhold.   

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år, og fra høsten 2023; gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Ailin Therese Gaino, Fagansvarlig prosjekt, 46 82 78 54
Trond Einar Uglebakken, Virksomhetsleder, 91619358

Søknadsfrist: 07.03.2023

Søk stillingen her!

Foto: Mediaveien
Foto: Mediaveien

Velkommen til Alta.  En ung by med en historie som strekker seg 10.000 år tilbake i tid – godt dokumentert gjennom helleristningsfeltet plassert på UNESCO’s verdensarvliste.

Med over 21.000 innbyggere er vi den største byen i Finnmark og en kommune med stor årlig befolkningsvekst. Vår unge befolkning er fylt av utviklingslyst, kreative uttrykk og fremtidstro. I fjor ble Alta kåret til Nord-Norges nest beste kommune i NHOs kommune-NM. Hovedårsaken er det varierte næringslivet i kommunen.

For å være en kommune i vekst er man avhengig av mer enn jobber, og vi liker å kalle oss arrangementsbyen Alta. Vi jobber kontinuerlig med å skape aktivitet og gode opplevelser – året rundt. Vi nevner særlig Borealis vinterfestival, Finnmarksløpet, Alta Live og Offroad Finnmark.

Alta er et utdanningssentrum med rundt 1 000 elever på Videregående skole, en populær folkehøgskole og Campus Alta som en del av Universitet i Tromsø.

Hvorfor være inne når alt håp er ute, er det et ordtak som sier. De siste ti årene har vi jobbet mye med å legge til rette for fysisk aktivitet for alle. Vi har nærturer, toppturer, universelt utformet tursti, tilrettelagte friluftsområder, parker og lekeplasser. Alt i nærhet til der vi altaværinger bor.

Vi er kanskje plassert på kanten av landet, men vi har skapt et arktisk knutepunkt for vekst og utvikling. Det er knappe to timer med fly til Oslo, halvtime til Tromsø og en tur over vidda til Sverige og Finland. 

Så selv om vi er tett opptil ingenting, så er vi nært på alt.

Her er ni gode grunner til å bo i Alta: https://storymaps.arcgis.com/stories/5c2e8ad72b7c46179674beeab0d11aeb