Skip to content

Avdelingsleder – Hov ungdomsskole – Ringerike kommune

 • by

Hov ungdomsskole har nettopp flyttet inn i nybygd skole med læringsarealer som er planlagt for mye samarbeidslæring i og mellom fag. Vi har 260 elever fordelt på 8., 9. og 10.trinn og en aldersblandet særskilt tilrettelagt avdeling med et fulltids spesialpedagogisk opplæringstilbud. Vi har 44 ansatte derav 13 ikke-pedagogisk personal.

Hov ungdomsskole ønsker ansatte som utfører sitt arbeid i tråd med skolens motto “Mestring gjennom samarbeid” og i tråd med Ringerike kommunes verdigrunnlag nyskapende, ærlig og respektfull – NÆR.

Fire avdelingsledere inngår som en del av skolens operative ledergruppe, sammen med rektor, og skal sørge for nærhet mellom ledelse og daglig drift. Avdelingslederne har ansvar for egen avdeling når det gjelder daglig drift, personalspørsmål, elevsaker og utviklingsarbeid i henhold til skolens planer. Avdelingslederen må være løsningsorientert, fleksibel, ha erfaring med den skolefaglige driften i avdelingen en skal lede og ha et helhetlig blikk for skolens utfordringer.

Arbeidsoppgaver
 • 50 % administrasjon og ledelse og 50 % undervisning, fortrinnsvis i egen avdeling
 • forberedelse, gjennomføring og evaluering av undervisning
 • oppfølging og veiledning av pedagogisk personale og fagarbeidere som arbeider med elevene
 • løpende kartlegging og underveisvurdering av elevenes faglige og sosiale utvikling
 • samarbeid med ledelse og kolleger i team, faggrupper, arbeidsgrupper mm
Kvalifikasjoner
 • Du må ha godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht Opplæringsloven for undervisning i grunnskolen.
 • Det er en fordel om du har kompetanse innenfor spesialpedagogikk.
 • Det er viktig at du er fortrolig med digitale verktøy og kan bruke dette aktivt i din arbeidshverdag. Skolen bruker både Chrome Book, iPad og PC og arbeider på ulike plattformer.
Personlige egenskaper
 • Du må ha et elevsentrert læringssyn.
 • Du må være trygg i din relasjonskompetanse og være en tydelig klasseleder og leder.
 • Du må vise gode samarbeidsevner og ha en helhetlig tenkning rundt elevenes læringsmiljø og de ansattes arbeidsmiljø.
 • Du må ha interesse for spesialpedagogisk arbeid og være nysgjerrig på teknologiutvikling som kan styrke elevens funkjsonsnivå i et fremtidig perspektiv.
 • Du må ha et synlig engasjement for å arbeide etter skolens motto «mestring gjennom samarbeid».

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • en helt ny flott ungdomsskole i vakre omgivelser
 • lønn etter gjeldende regelverk og gunstige pensjonsbetingelser med medlemskap i SPK

Søknad 
Til stillingen kreves fremlagt politiattest i henhold til Opplæringslovens § 10-9 før tilsetting. Ringerike kommune plikter å undersøke om den som tilsettes oppfyller kriteriene for tuberkulosekontroll.  

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent oppfordres til å søke.  

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). Søknad med begrunnelse om å bli fritatt for å stå på søkerliste, gjøres i det elektronisk søknadsskjemaet. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen. 

Elektronisk søknad skal benyttes.          

Kontaktinformasjon

Tone Sandvik, rektor, 95966302

Arbeidssted

Hovsmarkveien 44
3515 Hønefoss

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Ringerike kommune

Referansenr.: 4629575860
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 18.03.2023

Søk stillingen her!