Skip to content

Lærarstilling ved Hyllestad barne- og ungdomsskule

 • by

Hyllestad skule har ledig fast 100 % stilling som lærar frå skulestart hausten 2023.

Vi søkjer etter ein ny kollega som har følgjande fag i utdanninga si; Tysk, matematikk 60 stp., engelsk 60 stp., kroppsøving, norsk 60 stp., naturfag, norsk for framandspråklege eller krle.

Arbeidsoppgåver

 • Planlegging, gjennomføring og oppfølging av læringsarbeid
 • Bidra til eit trygt, godt og inkluderande læringsmiljø for elevane våre
 • Kontaktlærarfunksjon må påreknast
 • Oppfølging av elevar og kontakt med føresette
 • Samarbeid i team
 • Deltaking i skulen sine utviklingsprosessar

Kvalifikasjonar

 • Godkjent lærarutdanning
 • Helst minimum 60 stp i tysk og ekstra fag som til dømes matemtatikk (60 stp), engelsk (60 stp), norsk (60 stp), musikk, naturfag, kroppsøving, krle eller norsk for framandspråklege.
 • Erfaring og god kompetanse i bruk av digitale læringsverktøy
 • Undervisningserfaring er ein fordel
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner

Personlege eigenskapar

 • Du er ein god og tydeleg klasseleiar
 • Du er god på relasjonar og kommunikasjon
 • Du er bevisst ansvaret ditt
 • Du likar å arbeide med barn og ungdom
 • Du er engasjert i å skape eit godt og inkluderande skulemiljø
 • Du veit at du er ei viktig brikke til eit godt arbeidsmiljø
 • Du trivast best i ein aktiv og travel kvardag
 • Den som vert tilsett må kunne framvise godkjent politi- og helseattest før tiltreding

Vi kan tilby

 • Eit godt og inkluderande arbeidsmiljø med kvalifiserte kollegaer
 • Ein arbeidsplass som er oppteken av kollektiv og individuell læring
 • Mentorordning for nyutdanna og nytilsette
 • Moglegheit for vidareutdanning
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Bustadstilskot ved husbygging for førstegangsetablerarar
 • Gratis tilgang til styrke- og spinningsal i idrettshallen
 • Løn etter tariff

Kontaktperson:Kristin EimindStillingstittel:RektorTelefon:47281917Epost:kristin.eimind@hyllestad.kommune.no

Søknadsfrist: 12.03.2023

Søk her!