Skip to content

Controller – økonomi  budsjettavdelingen – Alta kommune

 • by

Liker du utfordringer og syns du at budsjett og økonomistyring høres spennende ut?

Da kan du være den vi ser etter!

I Alta kommune har vi ledig en 100 % fast stilling som Controller. Hos oss vil du ta del i mange spennende utfordringer knyttet til økonomistyringen av kommunen. Du vil få meningsfylte arbeidsoppgaver i et hektisk, men positivt arbeidsmiljø. Vi ser etter en kollega som er systematisk og selvstendig, oppmerksom på detaljer, men som samtidig ser de store linjene.

Stillingen er plassert i budsjettavdelingen og er direkte underlagt kommunalleder i Fellestjenesten.

Vi aksepterer kun elektroniske søknader i Webcruiter. Vi ber om at det oppgis minst to referanser og at vitnemål og attester blir lastet opp som vedlegg til søknad.

Stillingens ansvarsområde
 • Utarbeide budsjett og økonomiplan i samarbeid med kommunallederne.
 • Utarbeide økonomiske analyser og prognoser for den eller de til enhver tid tildelte tjenesteområder.
 • Bidra til god internkontroll, oppfølging av refusjoner og andre inntekter, rådgivning og saksbehandling i økonomisaker.

Sentrale hovedoppgaver vil være

 • Arbeid med økonomiplan, årsbudsjett, regnskapsrapporter og årsmeldinger innen tildelte ansvarsområder.
 • Kontroll av regnskap og budsjett.
 • Lederstøtte og opplæring i forbindelse med økonomistyring og resultatoppfølging.
 • Bistå virksomhetene i månedsrapportering, budsjettregulering og andre arbeidsoppgaver tilknyttet økonomi.
 • Kontrollere at prosesser/tiltak som følger av politiske og administrative vedtak følges opp.
 • Oppfølging av KOSTRA reglene.
Kvalifikasjoner

For å bli vurdert for stillingen, må du ha

 • Relevant høyere utdanning minimum på bachelornivå. Har du tatt utdanning i utlandet må du vedlegge dokumentasjon fra NOKUT som bekrefter utdanningens omfang og nivå i forhold til norsk utdanning.
 • God digital kompetanse og kjennskap til digitale systemer.
 • God fremstillingsevne, både skriftlig og muntlig.

Søkere som ikke fyller kravet om høyere utdanning kan vurderes så lenge de har minimum 3 års relevant praksis og fyller de øvrige kravene til stillingen.

Personlige egenskaper
 • Du praktiserer verdiene våre; åpenhet, trygghet og respekt.
 • Har stor faglig interesse og har evne til å analysere og være en problemløser.
 • Har en logisk og metodisk tilnærming i oppgaveløsningen.
 • Samarbeider godt med andre og er positiv og omgjengelig.
 • Tar initiativ og utfordrer til nytenkning.
 • Ser arbeidsoppgavene selv og får dem gjort.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr
 • En spennende stilling med varierte arbeidsoppgaver.
 • En avdeling med høyt tempo, stor takhøyde, og ikke minst trivelige og engasjerte kolleger.
 • Lønn etter avtale iht. HTA kapittel 5.
 • Ryddige arbeidsforhold.
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger.

Alta kommune inngår i den såkalte tiltakssonen i Finnmark og Nord-Troms som blant annet gir lavere skatt på alminnelig inntekt, skattefradrag (Finnmarks-fradraget), fritak for el-avgift på forbruk, nedskriving av studielån med inntil ti prosent av opprinnelig lånegrunnlag, avgrenset oppad til kr. 30.000 per år, og fra høsten 2023; gratis barnehageplass.

Kontaktinformasjon

Monika Olsen, Kommunalleder fellestjenesten, 95806179

Søknadsfrist: 27.03.2023

Søk stillingen her!

Alta er en ung by og en stor kommune med omlag 1 500 ansatte og en historie som strekker seg 10 000 år tilbake i tid. Med over 21 000 innbyggere er vi den største byen i Finnmark, pluss en god del tilreisende skoleelever og studenter. Vi har en svært ung befolkning, en av landets yngste. Derfor er kommunen også fylt av byggeaktivitet, kreative uttrykk og fremtidstro. Barn og unge er vårt store satsingsområde de neste årene. Alta er et utdannings- og kommunikasjonssenter med blant annet universitet og stamflyplass. Langt nord -ja, men kort vei: Oslo – to timer, Tromsø – en halv time, Russland /Sverige/Finland – en ”liten” tur over vidda. I Alta betaler staten ned store deler av studielånet ditt og du har lavere skatt.