Skip to content

Vi søker flere leger for å styrke fastlegeordningen i Sarpsborg kommune

 • by

Vi i Sarpsborg kommune ønsker å styrke fastlegeordningen for fastlegene våre og kommunens innbyggere. I forbindelse med dette arbeides det aktivt med å ferdigstille en ny fastlegestrategi. Strategien utarbeides i samarbeid med fastlegene og skal fremlegges politisk i løpet av første halvdel av 2023.

Hovedmålet med strategien er å styrke fastlegeordningen ved å gjennomføre tiltak for å beholde fastlegene våre. Ett av de viktigste tiltakene er å rekruttere flere nye fastleger inn for å redusere arbeidsbelastningen for nåværende fastleger. Så langt i 2023 har vi økt fra 52 til 54 fastleger. Vi ønsker nå å øke ytterligere og oppretter derfor flere 0-hjemler både privat og kommunalt. 

Vurderer du å bli fastlege, men vil prøve deg som vikar først, oppfordrer vi deg også til å søke. Flere av våre fastleger har behov for vikar i varierende lengde i løpet av 2023. Vi kan legge til rette for deg som ønsker å være vikar først, før du eventuelt tiltrer i en hjemmel. Er du LIS1-venter og ønsker å prøve deg som fastlegevikar, oppfordres du også til å søke. 

Arbeidsoppgaver
 • Lege i allmennpraksis i fastlegeordningen (kommunalt eller privatpraktiserende)
  • For kommunalt ansatte fastleger kan det forekomme andre spennende kommunale legeoppgaver som kan kombineres med fastlegearbeidet
  • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes private fastleger med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemlene.
 • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt
  • Det er liten legevaktsbelastning, men muligheter for ekstravakter etter ønske
  • Kommunen har fast ansatte nattevaktsleger på legevakten
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen med norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse
 • Fullført LIS 1 tjeneste er en forutsetning for fast ansettelse
  • Leger som venter på LIS1 med klinisk erfaring kan tilsettes i vikariater og oppfordres også til å søke
Personlige egenskaper

Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører. Vi har fokus på et raust, kollegialt og godt arbeidsmiljø. Det er viktig at den som ansettes ønsker å bidra til dette. 

Vi tilbyr
 • Faglig utvikling og støtte ved godt etablerte fastlegekontorer
 • Systematisk ALIS forløp etter nasjonale retningslinjer som følges opp av teamleder og kommuneoverlege
 • Sarpsborg kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin. Helsehuset i Sarpsborg er godkjent som læringsarena for læringsmålene ALM 055 og 085, og er et alternativ til sykehustjeneste
 • Lønnsstige pr 1. mai 2022 for kommunalt ansatte leger i Sarpsborg kommune
  • LIS 1: kr 657 900
  • Lege i klinisk stilling, i spesialisering 0-2 års etter autorisasjon*                               kr. 770 000
  • Lege i klinisk stilling, i spesialisering mer enn 2 års erfaring etter autorisasjon*   kr. 905 000
  • Lege i klinisk stilling, i spesialisering mer enn 4 års erfaring etter autorisasjon*   kr. 910 000
  • Lege i spesialitet 0-2 år etter spesialitet                                                                         kr. 1 010 000
  • Lege i spesialitet mer enn 2 år etter spesialitet                                                            kr. 1 055 000

*med “i spesialisering” etter autorisasjon, menes fra oppstart av turnus/Lis 1 (spesialisering) og forutsetter gjennomført turnus/LIS 1, der dette er et krav for videre spesialisering. Ved utdanningsløp der det ikke er krav om turnus/Lis 1 vil ansienniteten regnes fra autorisasjon. 

Kontaktinformasjon

Benedicte Braathe, Teamleder, 48262830, Benedicte.braathe@sarspborg.com
Terje Dyrli, Rådgiver, 45255019, terje.dyrli@sarpsborg.com
Jens Espeland, Kommuneoverlege, 97107134, jens.espeland@sarpsborg.com

Arbeidssted

Karl Johans gate 3
1706 Sarpsborg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Referansenr.: 4591135946
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.03.2023

Søk her!

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og 
som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon