Skip to content

Planleggar 100% fast stilling – Osterøy kommune

  • by

Er du på jakt etter;

Varierte, spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg arbeidsmiljø med engasjerte medarbeidarar?

Løn etter avtale og fleksibel arbeidstid?

I tillegg ei IA-bedrift med offentleg tenestepensjon

Osterøy kommune, ei av Nord-Europas største innlandsøyer har no ledig ein fast 100% stilling som planleggjar med oppstart etter avtale.

Stillinga er lokalisert på rådhuset i Lonevåg, og anten du bur på Osterøy eller på fastlandet er Lonevåg aldri langt unna. Frå Åsane brukar du ein snau halvtime og frå Arna er du framme på om lag 20 minutt med bil. Og køen går motsatt veg – både til og frå jobb! Om du nyttar Osterøybrua frå Arna eller om du nyttar ferjesambandet på Valestrand er opp til deg, her er moglegheitane mange. 

Om du er den rette vert du ein av tre tilsette på planavdelinga, ei utviklingsorientert og strategisk avdeling i kommunen.

Kort om stillinga

Osterøy kommune står framfor ei utfordrande og spanande utvikling og sektor for samfunnsutvikling søkjer derfor etter ein dyktig og engasjert planleggar til planavdelinga. Avdelinga sitt ansvarsområde omfattar mellom anna overordna planarbeid, handsaming av private reguleringsforslag, utarbeiding og oppfølging av offentlege planar mm. Vi jobbar tett på innbyggjarar, private aktørar, organisasjons- og næringsliv og folkevalde.

Arbeidsoppgåver

Stillinga vil gje moglegheiter til å arbeide med eit breitt felt av oppgåver som arbeid med reguleringsplanar og kommunale planar. Sentrale oppgåver vil vere dialog og samarbeid med private aktørar og deira konsulentar for å fremje planforslag til politisk handsaming, samt arbeid knytt til kommunale planar.

Som planleggjar vil du medverke til å gjere Osterøy til ein god kommune til å bu og arbeide i, og til å gjere kommunen til ein berekraftig kommune. Vi søkjer deg som vil bruke deg sjølv og kompetansen din til å arbeide med dette og som vil være med på å utvikle Osterøy kommune vidare.

Kompetanse

Me ønskjer deg som har planfagleg kompetanse og interesse for å arbeide med planfaglege tema. Du vil truleg få arbeidsoppgåver innan både fysisk og samfunnsretta planlegging.

Me tenkjer du er utdanna planleggar, arkitekt, geograf eller samfunnsvitar på minimum bachelor nivå, men også deg med annan relevant fagleg bakgrunn kan søkje.

Me ser helst at du har nokre års erfaring frå privat eller offentleg verksemd, men også nyutdanna kan søke.

Erfaring frå prosjekt- og prosessarbeid er ønskjeleg

Erfaring frå sakshandsaming av planar og god kjennskap til plan- og bygningslova er ønskjeleg

Har god munnleg og skriftleg framstillingsevne

Grunnleggande kjennskap til IT- og kartverktøy

Vi ser etter deg med personlege eigenskapar som:

– Er serviceorientert og har eit godt kundefokus
– Er engasjert og har gjennomføringsevne
– Er løysingsorientert og strukturert
– Er sjølvstendig og har gode samarbeidsevner

Kontaktperson

Pelle Engesæter, leiar for Plan, tlf: 56192253 mob: 90240120, pelle.engeseter@osteroy.kommune.no

Vi tar sikte på å gjennomføre intervju i frå veke 15

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 27.03.2023

Kontaktperson:
Pelle Engesæter
Telefon:+47 90240120 +47 56192253
E-post: pelle.engeseter@osteroy.kommune.no

Osterøy kommune

Nær byen, nær naturen. Osterøy, ei av dei største innlandsøyene i Nord-Europa, eit levande lokalsamfunn med allsidig næringsliv, godt utbygd servicetilbod og vakkert landskap. Folketalet er på ca 8 000 innbyggjarar. Bru-/ferjesamband til nabokommunen, Bergen. Frå Lonevåg sentrum tek det ca. 45 min kjøretur til Bergen sentrum, ca 30 min til Åsane og ca. 20 min til Arna