Skip to content

Rådgiver byggesak og eiendomsskatt – Vegårshei kommune

 • by

Vi søker deg som er samfunnsengasjert, opptatt av bærekraftig samfunnsutvikling og
ønsker å gjøre Vegårshei til et attraktivt sted å bo og leve i årene som kommer.

Du vil være
– tett på der det skjer
– en del av et arbeidsmiljø med høy aktivitet og stort engasjement
– med på å skape fremtidens Vegårshei

Byggesak er et tjenesteområde innen Sektor samfunn og infrastruktur, Seksjon samfunn i Vegårshei kommune.
Til stillingen ligger også andre oppgaver bl.a. innenfor området forurensning.
I tillegg er det til stillingen tillagt oppgaver med eiendomsskatt, et arbeidsfelt som rapporterer under økonomisjefen i kommunedirektørens stab.

Vår dyktige rådgiver innenfor disse fagområdene fratrer stillingen som pensjonist i sommer og vi søker hans etterfølger i 100 % fast stilling som rådgiver byggesak og eiendomsskatt. Stillingen rapporterer til sektorleder samfunn og infrastruktur (byggesak mm) og til økonomisjefen / kommunedirektøren (eiendomsskatt).

Arbeidsoppgaver 
Byggesaker, utslippssaker og forurensningssaker

 • Behandle byggesaker og delingssaker etter plan- og bygningsloven
 • Behandle dispensasjoner etter plan- og bygningsloven
 • Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven
 • Føre tilsyn etter plan- og bygningsloven
 • Behandle søknader om utslippstillatelser etter Forurensningsforskriftene
 • Føre tilsyn med aktuelle avløpsanlegg samt ulovlighetsoppfølging
 • Følge opp forurensningssaker etter forurensningsloven
 • Veilede søkere, innbyggere og andre innenfor aktuell lovgivning 

Eiendomsskatt

 • Løpende ajourføring av forsystemet for eiendomsskatt
 • Besiktigelse og taksering
 • ehandling av søknader om fritak, oppfølging av sakkyndig nemnd og klagenemnd for eiendomsskattesaker
 • Veiledning av skatteytere mhp. spørsmål knyttet til eiendomsskatt
 • Oppgavene knyttet til eiendomsskatt vil til en viss grad være knyttet til perioder av året

Diverse andre oppgaver

 • Levere eiendomsdata til eiendomsmeglere
 • Kommunens fagperson på Naturmangfoldloven og Forurensningsloven
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

 Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på høyskole-/universitetsnivå
 • Relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • God innsikt i- og kunnskap om plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • Erfaring fra- eller kjennskap til offentlig sektor og offentlige prosesser
 • Digitale ferdigheter og ønske om å bidra til digitalisering
 • Godkjent eksamen i matrikkelføring er ønskelig
 • Kompetanse/erfaring eller interesse for GIS og/eller prosessledelse/prosjektledelse er en fordel 

Personlige egenskaper
Vi søker etter deg som har

 • evne til å lytte og søke gode løsninger
 • stor grad av gjennomføringsevne
 • evne til å kommunisere godt med bygdas innbyggere og næringsliv
 • evne til å tilegne deg ny kunnskap og vilje til å ta nye utfordringer 

Du

 • liker å jobbe og har stor arbeidskapasitet
 • er målbevisst og strukturert
 • er engasjert og yter service
 • bidrar aktivt til et sosialt miljø
 • må kunne kommunisere godt både skriftlig og muntlig
 • Har førerkort klasse B og disponerer bil

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Vi tilbyr

 • Utfordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Et faglig sterkt og kreativt miljø der du har store påvirkningsmuligheter og oppfordres til egen tenkning
 • Hos oss får du kolleger som vil at du skal trives og ha faglig trygghet
 • Du kommer i et energisk miljø med krevende og varierte arbeidsoppgaver og tidvis høyt arbeidstempo
 • Lønn etter avtale
 • Tiltredelse etter avtale (stillingen er ledig fra 1. juni)

Ole Petter Skjævestad
Stillingstittel: Kommunedirektør
Telefon: 95777273
Epost: ole.petter.skjaevestad@vegarshei.kommune.no

Tore Smeland
Stillingstittel: Enhetsleder
Telefon: 91336314
Epost: Tore.Smeland@vegarshei.kommune.no

Søk på stillingen!

Søknadsfrist: 26.03.2023

Vegårshei er en vakker innlandskommune med ca. 2100 innbyggere øst i Agder. De siste årene har kommunen prioritert utvikling av bolig- og næringsområder, helsetjenester, barnehage, skole, bibliotek og idrettshall. Kommunen har et godt skoletilbud og et rikt kultur- og organisasjonsliv.  Administrativt består kommunen av kommunedirektør med stab og tre tjenesteytende enheter. Vegårshei tilstreber et høyt servicenivå for innbyggerne og et godt samarbeid med nærings- og organisasjonsliv. Kommunen er i stadig utvikling, både som organisasjon og som aktør i lokalsamfunnet og i regionen.