Skip to content

Økonomirådgiver til Lund kommune

  • by

Lund kommune har behov for å styrke bemanningen i Sentraladministrasjonen/kommunedirektørens stab, og har nå ledig 100 % fast stilling som rådgiver innenfor kommuneøkonomi. Stillingen rapporterer til leder for kommunedirektørens stab; Kommunalsjef Økonomi og Personal.

Den overordnede virksomheten i Lund kommune er organisert i 4 etater; Sentraladministrasjonen, Oppvekst- og kulturetaten, Helse- og omsorgsetaten og Plan, næring og miljøetaten.

En viktig del av arbeidet som foregår i kommunedirektørens stab er å bistå de øvrige etatene i deres daglige styring og arbeid. Kommunedirektørens stab har bl.a. ansvar for økonomiforvaltningen, personalforvaltningen, informasjon, kommunikasjon og digital utvikling.

Arbeidsoppgaver

Lund kommunes sentraladministrasjon er på jakt etter en ny økonomirådgiver. Du kan være i utdanning nå og se etter din første jobb for å starte karrieren din, eller du kan være en dreven økonomirådgiver med mange års erfaring som vil dele kunnskap og sanke nye erfaringer med oss. Vi er klar for å ta deg godt imot!

Som økonomirådgiver hos oss blir du en del av sentraladministrasjonens fagteam for økonomi. Teamet jobber med budsjett, regnskap, rapporteringer, lønn, anskaffelser og andre økonomioppgaver. Som rådgiver skal du jobbe tett med kommunalsjef for økonomi og personal, og rådgivende ut mot kommunens ulike etater.

Arbeidsoppgaver:
– delta i utarbeidelse av kommunens budsjett, regnskap og øvrig økonomisk planarbeid.
– delta i forberedelse av saker som skal til politisk behandling
– delta i problemstillinger innenfor fagfeltet kommuneøkonomi/kommuneregnskap
– bidra til å utvikle og forbedre rutiner
– økonomisk rådgivning overfor kommunens øvrige etater

Kvalifikasjoner

For å bli vurdert for stillingen, må du ha:

– økonomisk utdannelse på bachelornivå, men lang og relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
– god forståelse for budsjett og regnskap
– evne til å sette deg inn i lover og regler
– god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
– god IKT- og systemkompetanse

Personlige egenskaper

Vi ønsker at du:

– har evne til å tenke og handle strategisk og analytisk
– er løsningsorientert og fleksibel
– samarbeider godt og deler kunnskap, erfaringer og informasjon, samt er en støtte for andre
– kjennskap til Agresso vil være en fordel
– har god forståelse for Excel
– kan jobbe selvstendig, nøyaktig og effektivt og levere innen fastsatte frister
– kan planlegge og organisere eget arbeid

Vi tilbyr

– et godt og inkluderende arbeidsmiljø med faglig dyktige kollegaer
– gode muligheter for faglig og personlig utvikling
– fleksibel arbeidstid
– konkurransedyktig lønn
– gode forsikrings- og pensjonsordninger

Kontaktinformasjon

Espen Lindal, Kommunalsjef Økonomi og Personal, 99 45 93 12, espen.lindal@lund.kommune.no

Arbeidssted

Moiveien 9
4460 MOI

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lund kommune

Referansenr.: 4635897310
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 12.04.2023

Søk stillingen her!

Lund kommune

Lund kommune ligger sør i Rogaland ved grensen til Agder, og har et folketall på ca. 3200 innbyggere.  Lund er en av de fire Dalanekommunene sammen med Eigersund, Bjerkreim og Sokndal. Lund kommune samarbeider både østover med Listerkommunene og vestover med bl.a. Dalenekommunene for å løse deler av tjenestetilbudet.

Kommunesenteret i Lund er Moi, hvor også rådhuset er lokalisert. Ualand og Eik er sentrum i hhv. Heskestadbygda og Hovsherad.

Næringslivet i Lund er variert.  Vi har alt fra store industribedrifter til små spennende nisjebedrifter. Lund er en av fem Magmakommuner. Geologi og natur inviterer til gode opplevelser for den friluftsinteresserte.