Skip to content

Arealplanlegger til Smøla kommune

 • by

Lyst på en spennende jobb på Smøla?

Om stillingen

Smøla kommune har ledig 100 % fast stilling som arealplanlegger. Stillingen er organisert i enhet Bygg og forvaltning og har arbeidssted Smøla rådhus.

Arbeidsoppgaver tillagt stillingen:

 • Produksjon av kommunale arealplaner
 • Saksbehandling av private arealplaner
 • Rådgivning og informasjon
 • Andre oppgaver innenfor enhetens ansvarsområde kan tillegges 

Kompetansekrav

 • Relevant høyere utdanning. 
 • Relevant arbeidserfaring
 • God kjennskap til plan- og bygningsloven og annet relevant lovverk
 • Kunnskaper om digitale kartsystemer (GIS)
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Gode norskkunnskaper
 • Personlig egnethet og gode samarbeidsevner 

Vi tilbyr

 • Ufordrende og interessante arbeidsoppgaver
 • Kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Godt tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Lønn etter avtale

Generelt

Tilsetting skjer i hht gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Vi gjør oppmerksom på at søkere kan bli gjort offentlig selv om søkere har bedt om ikke å bli oppført på søkerliste. Dersom ønsket om unntatt offentlighet ikke tas til følge, skal søkeren varsles om dette.

Søknad

Søknad sendes elektronisk via vårt rekrutteringssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad kan du kontakte Publikumssenteret, Smøla rådhus tlf 71544600.

Link til søknadsskjema: Søk her

Søknadsfrist: 30.03.2023

Kontaktpersoner:
Tove Norøm Rokstad Telefon:+47 93014960
E-post: tove.rokstad@smola.kommune.no

Tom Høibjerg tlf: +47 91802271

Øykommunen Smøla med sine 2150 innbyggere ligger mellom byene Kristiansund og Trondheim. Øya har en flott skjærgård og kystnatur og et variert kulturliv som gir gode muligheter for en aktiv fritid. Smøla har et variert næringsliv bestående bl.a av havbruk, landbruk, fiskeri, reiseliv, servicenæring og energiproduksjon (vindkraft). Smøla kommune som organisasjon har en to-nivås organisasjonsstruktur med 9 resultatenheter. Vi er ca 250 medarbeidere og er kommunens største arbeidsplass. Det er et godt samarbeid med nabokommuner på en del tjenesteområder.