Skip to content

Leder for Avlastningstjenesten for barn og unge – Lillehammer kommune

 • by

Vi søker en kunnskapsrik, engasjert og handlekraftig leder med begge bena godt plantet på bakken. Avlastning for barn og unge er organisert i tjenesteområde tilrettelagte tjenester og gir tjenester til personer med ulike funksjonsnedsettelser. Du vil få høy grad av selvstendighet i arbeidshverdagen, men også følelsen av å jobbe i team. Hos oss får du bryne deg på faglige utfordringer og det er et høyt engasjement og takhøyde blant de ansatte. 

Vårt fokus er at den enkelte tjenestemottaker skal oppleve mestring og utvikling ut i fra egne forutsetninger. Tjenesten og kommunen sin innretning av tjenesten er under konstant endring og du får muligheten til å være med å jobbe med løsninger. Som leder er du  opptatt av de som mottar tjenestene og deres foresatte, faglig arbeid,  god kultur og godt arbeidsmiljø for ansatte. Avlastningstjenesten er en avdeling med stort spenn i faglige utfordringer og er en engasjerende og hektisk avdeling. 

Hos oss får du bidra til å påvirke og jobbe faglig over lang tid.

Ansettelsen er med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Se vedlagte bekreftelse fra arbeidsgiver. Opplysninger om hvordan du søker politiattest finner du på politiets nettside www.politi.no

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for daglig drift knyttet til fag, personal og økonomi
 • Ansvarlig for et helhetlig arbeidsmiljø 
 • Ansvarlig for drift og utvikling tjenesten
 • Arbeid med kontinuerlig forbedring og utvikling
 • Sikre god og riktig kompetanse hos de ansatte
 • Være pådriver for nyskapning både i egen avdeling og i Tjenesteområdet som helhet
Kvalifikasjoner

– Vernepleier. Personer med annen høyskoleutdanning kan bli vurdert
– Ledererfaring med stor forståelse for lederrollen 
– Erfaring, forståelse og handlekraft  i endring- og omstillingsarbeid
– Kunnskap om målgruppa,  målretta miljøarbeid, atferdsanalyse, metoder for læring og god kjennskap til strukturert faglig arbeid
– Kunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt

– Kompetanse på helse- og omsorgstjeneste loven §9, og saksbehandling av vedtak om tvang og makt
– God økonomiforståelse
– Kompetanse på turnusarbeid og turnus program
– God skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Personlige egenskaper
 • Være en tydelig leder som tar beslutninger og setter tydelig retning
 • Har evne til å drive endringsarbeid og står trygt i det
 • Du er beslutningsdyktig, fleksibel og viser handlekraft
 • Du er en selvstendig leder som er god til å involvere, motivere, delegere og inkludere medarbeidere
 • Opptatt av et godt arbeidsmiljø og kulturbygging
 • Samhandlingskompetanse og god kommunikasjonsevne
 • Evne til å jobbe selvstendig og systematisk
 • Evne til å tenke helhet og utvikling
 • Løsningsorientert og kreativ
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Du vil være leder for en avdeling med stor variasjon i faglige utfordringer
 • Inngår i en ledergruppe med bred fagkompetanse og vilje til utvikling og nytenkning
 • Et godt og samarbeidende lederteam
 • Lede egne utviklingsprosjekt
 • Deltakelse i arbeidet med å utforme og utvikle gode tjenester
 • Tverrfaglig og tverretatlig samarbeid, internt og eksternt
 • Lillehammer kommune tildeler kompetansemidler hvert år som gjenspeiler kompetanseplan for tjenesteområdet. Dette gir leder en mulighet til å lede og styrke den faglige retningen
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning
Kontaktinformasjon

Ragnhild Rosenlund Andersen, Tjenesteområdeleder Tilrettelagte tjenester, 91 75 99 46

Arbeidssted

Jørstadsvea 3
2625 Fåberg

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Referansenr.: 4619725430
Stillingsprosent: 100%
Fast
Startdato: 01.04.2023
Søknadsfrist: 16.04.2023

Søk stillingen her!

Lillehammer kommune
Om arbeidsgiveren

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her