Skip to content

Leder for oppstart av nytt bofellesskap – Øijordet bofellesskap, Lillehammer kommune

 • by

Leder for oppstart av nytt bofellesskap 

Er du vernepleier og ønsker å jobbe i en spennende stilling der du kan bruke din kompetanse og gode  lederegenskaper? 
Vi ser etter deg som liker å lede og utvikle mennesker. Du som brenner for fag og trives med ansvar!

Lillehammer kommune bygger et nytt bofelleskap og søker en dedikert leder.

Øijordet bofellesskapet har 6 leiligheter fordelt på hovedhus med 4 enheter og en enhet i tilknytning til med 2 leiligheter. Bygget står ferdig i november 2023 og leilighetene er spesielt tilrettelagt for personer med vedtak etter HOTL kap.9.  Lillehammer kommune har ikke et tilsvarende tilbud i dag , så den som blir leder vil være med og skape noe helt nytt! Leder tilsettes så raskt som mulig og vil få ansvar for sikre gode fagsystemer og legge til rette for innflytting av de som skal bo på Øijordet. Det er ønskelig at leder får delta i rekrutteringen av ansatte så langt det er mulig.  

Øijordet bofellesskap er en spennende satsning og kravet til faglighet vil være stor. Målet er å gi våre brukere et godt liv, samt sikre bærekraftig bruk av ressurser, økonomi og kompetanse.

Du som leder blir viktig i etableringsfasen og i arbeidet for å lykkes.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvarlig for daglig drift knyttet til fag, personal og økonomi
 • Faglig retning vil være anvendt atferdsanalyse og som leder er du en pådriver faglig
 • Være pådriver for nyskapning både i egen avdeling og i Tjenesteområdet som helhet
 • Være med å bygge opp avdelingen sammen med resten av lederteamet
 • Være en støttespiller og veileder for ansatte i utfordrende situasjoner som kan oppstå
 • Samarbeide tett med utøvende personell og fagansvarlige 
 • Utarbeide rutiner og prosedyrer
 • Ansvarlig for at tjenestene utøves i henhold til gjeldende lovkrav og retningslinjer, eksempel knyttet til dokumentasjon, trygt arbeidsmiljø etc.
 • Veiledning og opplæring av kollegaer
 • Delta i samarbeidsmøter ved behov
 • Tilrettelegge, initiere og være deltagende i tverrfaglig internt og eksternt samarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Autorisert vernepleier
 • Personer med annen høyskoleutdanning kan også bli vurdert
 • Gjerne videreutdanning innenfor ledelse
 • Ledererfaring, forståelse og handlekraft  i endring- og omstillingsarbeid
 • Kunnskap om målgruppa, målretta miljøarbeid, atferdsanalyse, ulike metoder og strukturert faglig arbeid
 • Kunnskap og evne til samhandling på tvers av nivåer og fagfelt
 • Evne til å foreta faglige vurderinger og utvise godt skjønn
 • Høy etisk bevissthet og evne til kritisk refleksjon
 • Kompetanse på helse- og omsorgstjeneste loven kap 9 og saksbehandling av vedtak
 • God økonomiforståelse
 • Kompetanse på turnusarbeid 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne 

Ansettelsen er med forbehold om godkjent politiattest, jf. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4. Se vedlagte bekreftelse fra arbeidsgiver. Opplysninger om hvordan du søker politiattest finner du på politiets nettside www.politi.no. 

Personlige egenskaper
 • Du er positiv, pliktoppfyllende og fleksibel
 • Du må kunne arbeide selvstendig, så vel som i team
 • Målrettet og resultatorientert.
 • Du må ha en løsningsorientert tilnærming, er trygg på deg selv og har evne til tidvis å stå i krevende situasjoner
 • Du har evne til å skape gode relasjoner, og du tar medansvar for å ivareta et godt arbeidsmiljø
 • Vise initiativ og engasjement
 • Være en tydelig leder som tar beslutninger og setter tydelig retning
 • Har evne til å drive endringsarbeid og står trygt i det
 • Du er en selvstendig leder som er god til å involvere, motivere, delegere og inkludere medarbeidere
 • Du har god samhandlingskompetanse og god kommunikasjonsevne
 • Evne til å jobbe systematisk
 • Evne til å tenke helhet og utvikling
 • Løsningsorientert og kreativ
Vi tilbyr
 • En spennende lederjobb 
 • En god ledergruppe som er støttende og deler kompetanse
 • Mulighet for å bygge opp et nytt tilbud i et nytt bygg
 • Mulighet for å rekruttere ansatte og etablere team
 • Bygge opp et arbeidsmiljø og en egen kultur
 • Faglig utfordringer
 • Lillehammer kommune tildeler kompetansemidler hvert år  som gjenspeiler kompetanseplanen for tjenesteområdet. Dette gir leder en mulighet til å styre og styrke den faglige retningen.  
 • Lønn etter avtale, god pensjonsordning
Kontaktinformasjon

Ragnhild Rosenlund Andersen, Tjenesteområdeleder Tilrettelagte tjenester, 91 75 99 46

Arbeidssted

Heimtunvegen
2618 Lillehammer

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Lillehammer kommune

Referansenr.: 4638146315
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 23.04.2023

Søk stillingen her!

Lillehammer kommune
Om arbeidsgiveren

Lillehammer kommune skal i størst mulig grad avspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsnedsettelse, kulturell og etnisk bakgrunn.  Ansettelsen skjer for øvrig på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglement. Ifølge Offentlighetsloven § 25 kan søkers navn bli offentliggjort, selv om det er bedt om konfidensiell behandling. Søkeren vil i så fall bli forespurt om dette. Attesterte kopier av vitnemål og attester kan legges elektronisk ved søknaden eller tas med ved et eventuelt intervju.

Vil du vite mer om hvordan det er å bo og arbeide i  Lillehammer-regionen, og se andre jobbmuligheter,  trykk her