Skip to content

Avdelingsleder – Borgen sykehjem, Sarpsborg kommune

  • by

Virksomhet heldøgnstjenester består av sykehjemmene Haugvoll og Borgen og Haugvoll bofellesskap.
Borgen sykehjem har 60 sykehjemsplasser for personer med demenssykdommer og 10 plasser for alderspsykiatri.
Plassene er fordelt på 4 avdelinger, som igjen er delt i 2 bogrupper, dvs 7 bogrupper i forhold til demenssykdommer og 1 bogruppe i forhold til alderspsykiatri.

En av våre dyktige avdelingsledere går nå av med pensjon og vi søker derfor hennes etterfølger.

Vi søker nå etter ny avdelingsleder ved Borgen sykehjem, Avdeling CD2, skjermet – 100% fast stilling 37,5t/u – stillingen vil være en del av et lederteam på 11 avdelingsledere, virksomhetsleder og en rådgiver. Avdelingsleder rapporterer direkte til virksomhetsleder.

Arbeidsoppgaver

– Ledelse i Sarpsborg kommune innebærer å skape gode forutsetninger for at alle medarbeidere kan arbeide systematisk og målrettet til beste for våre pasienter.

– Avdelingslederstillingen er regulert i en lederavtale med følgende hovedansvarsområder:
– Daglig arbeidsledelse og arbeidsplanlegging.
– Ansvar effektiv ressursstyring og sikre at tjenesten er i samsvar med kvalitetskrav og lovverk.
– Økonomisk medansvar og økonomioppfølging innenfor definerte rammer.
– Sykefraværsoppfølging, medarbeidersamtaler og øvrig personalarbeid.
– Legge til rette for et godt samarbeid med pasienter, pårørende og andre samarbeidspartnere
– Være en pådriver for effektive og gode beslutninger, myndiggjorte medarbeidere og stadig utvikling av tjenestene til beste for brukerne.
– Pådriver for å skape en god kultur, og fremme et godt arbeidsmiljø og arbeidsglede blant medarbeidere.   

I Sarpsborg kommune jobber vi aktivt for å fremme godt medarbeiderskap. Medarbeiderskap handler om å ta ansvar og vise initiativ.
Det krever ledere som fremmer åpenhet, samarbeid og tillit, og som viser både i ord og handling at det settes pris på initiativ og handlingsevne. Lederne må engasjere medarbeiderne på en slik måte at det oppstår eierskap til beslutningene og en ansvarlighet for utviklingen.

Kvalifikasjoner

– Vår nye avdelingsleder må være trygg, tydelig, inkluderende og støttende overfor sine medarbeidere og jobber målrettet for utviklingen av et godt arbeidsmiljø og gode tjenester.
– Du er empatisk og evner å skape gode relasjoner til andre, og bidrar til utvikling av menneskene rundt deg.
– Du involverer, tilrettelegger, støtter, utfordrer og begeistrer dine medarbeidere.
– Du bidrar til å skape motiverte og engasjerte medarbeidere, tjenester av høy kvalitet og fornøyde brukere og pårørende.
– Du har god økonomiforståelse og kan følge opp ditt eget budsjett. 
– Ønskelig med erfaring og kompetanse med GAT og arbeidstidsplanlegging/ressursstyring
– Stillingen er i utgangspunktet en del av den ordinære bemanningen i avdeling og det forventes derfor at du har erfaring og er oppdatert i forhold til det sykepleiefaglige arbeidet i en avdeling.
– Autorisert sykepleier
– Lederutdannelse fra høgskole eller universitet vil vektlegges positivt
– Erfaring fra tilsvarende arbeid vil vektlegges

Personlige egenskaper

– Du har vilje til å ta ansvar og mot til å lede – også i vanskelige situasjoner.
– Du liker varierte og til tider utfordrende arbeidsoppgaver, står støtt, er målrettet, respektfull, fleksibel og lojal.
– Du har god forståelse for behov og virksomhetsprosesser, og ser helhet fra pasienter, pårørende, ansatte og kommunenes ståsted.
– Du er løsningsorientert, endringsvillig, og jobber godt både selvstendig og i team.
– Du er stabil og har høy arbeidskapasitet.
– Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsferdigheter.
– Kommuniserer effektivt både skriftlig og muntlig, kan formidle budskap tydelig

Vi tilbyr

– Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver.
– Hyggelige kollegaer
– Sarpsborgs kommunes eget lederutviklingsprogram
– Gratis parkering
– Gode pensjons- og forsikringsordninger
– Du vil også få god hjelp og støtte fra dyktige kontorfaglige medarbeidere.

Kontaktinformasjon

Vegar Reiner Edgren, 48201047, vegard.edgren@sarpsborg.com

Arbeidssted

Edonbakken
1739 Borgenhaugen

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Referansenr.: 4637018020
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.05.2023

Søk stillingen her!

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og 
som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon