Skip to content

Eiendomsutvikler – Ringerike kommune

 • by

Teknisk, kultur og idrett, Ringerike kommune

Vi søker deg som har interesse for eiendom, og som vil bidra til at kommunen gjennom små og store veivalg holder stødig kurs for å nå våre mål.

Som eiendomsutvikler vil du være kommunens ansikt utad innen eiendomsutvikling. I stillingen som eiendomsutvikler må du til enhver tid ha god oversikt over kommunens behov innenfor de ulike tjenesteområdene, og øyne mulighetene vi har for å utvikle potensialet i våre bygg og eiendommer. Du vil rapportere til kommunalsjef for teknisk, kultur og idrett, og vil særlig samarbeide tett med eiendomsenheten og sektoren for strategi og utvikling. Stillingen er nyopprettet.

Ringerike kommune er i positiv utvikling og står overfor spennende tider med vekst, modernisering og utbygging. Vi trenger deg med på laget for å nå våre mål.

Arbeidsoppgaver
 • ansvar for å lede kommunens utviklingsprosesser innen eiendom fra idé til realisering
 • ansvar for forhandlinger om kjøp og salg av eiendom
 • etablere et godt samarbeid internt i kommunen, og med eksterne aktører innen eiendomsutvikling
 • identifisere og følge opp utviklingspotensialet i kommunens bygg og eiendommer
 • være rådgiver og utarbeide underlag til politisk behandling, samt følge opp politiske vedtak
 • utarbeide økonomiske analyser og vurderinger innen eiendom
 • ha et øye for muligheter og fremme saker som kan være gunstige for kommunens eiendomsportefølje til politisk avklaring
 • bistå med å forhandle og inngå nye leiekontrakter, samt avslutte leieforhold og herunder sørge for en ryddig og profesjonell tilbakelevering av lokaler
 • bidra til å utvikle kommunens systemer og verktøy innen eiendomsforvaltning
 • bidra i arbeidet med overordnede strategier og planer (slik som kommuneplaner, eiendomsstrategi med mer)

Andre oppgaver kan også bli lagt til stillingen avhengig av søkers kompetanse og bakgrunn.

Kvalifikasjoner
 • høyere utdanning, minimum 3 år, innen relevante fagområder (slik som eiendom, tekniske, juridiske eller økonomiske fag)
 • god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • god kommersiell forståelse og sterk interesse for eiendom
 • fordel med relevant erfaring fra eiendom-, entreprenør- eller konsulentbransjen
 • fordel med erfaring og kompetanse innenfor forhandling
Personlige egenskaper
 • Du er selvdreven og initiativrik.
 • Du har evne til å skape entusiasme.
 • Du er utadvendt og liker å knytte nye kontakter.
 • Du har sterke analytiske og strategiske evner.
 • Du er ansvarsbevisst og trives både med selvstendige oppgaver og å jobbe i team.
 • Du har gode formidlings-, samarbeids- og gjennomføringsevner.
 • Du er strukturert, systematisk og resultatorientert, og har evne til helhetstenkning.

Vi legger stor vekt på at du må være personlig egnet. 

Vi tilbyr
 • unik mulighet til å være å med å utvikle kommunens eiendommer
 • gode faglige og personlige utviklingsmuligheter i arbeidshverdagen
 • kurs og kompetansehevende tiltak
 • fleksibel arbeidstid
 • gode pensjons- og forsikringsordninger i KLP
 • lønn etter gjeldende regelverk

Hos oss får du muligheten til å jobbe i en effektiv og spennende organisasjon med mål om god kvalitet på tjenestene.

Søknad

Vi ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelse. Faste ansatte med fortrinnsrett som overtallig, ferdig attført eller som ønsker å øke sin stillingsprosent, oppfordres til å søke. Du må begrunne fortrinnsretten i søknaden. 

Søkerlisten til stillingen er offentlig og tilgjengelig for de om ber om det (offentleglova § 25). 
Du kan søke om å bli fritatt fra å stå på offentlig søkerliste. Dette må begrunnes og søkes om i det elektroniske søknadsskjema. Kravene er strenge. Om søknaden ikke blir innvilget, får du mulighet til å trekke deg fra prosessen.

Du må søke på stillingen elektronisk.

Kontaktinformasjon

Hilde Elisabeth Brørby Fivelsdal, kommunalsjef, 93448127

Søknadsfrist: 03.05.2023

Søk stillingen her!

Visste du at Ringerike kommune ligger sentralt i Østlandsområdet, kun en times kjøring fra Oslo? Visste du at med fremtidens byggeplaner av ny vei og bane, så vil reisetiden til hovedstaden reduseres til cirka 20 minutter? Ringerike byr i tillegg på flott natur, historiske steder, landlig idyll, levende by og et rikt kulturliv.  

Se film om Ringerike

Vi er regionens største arbeidsgiver, og vi er svært opptatt av å ta godt vare på våre ansatte. Du som ansatt er vår viktigste ressurs. Kommunens viktigste oppgave er å levere gode tjenester til våre innbyggere og vi er avhengig av deg for at vi skal lykkes med vårt oppdrag. Derfor er vi opptatt av å tiltrekke oss dyktige og kompetente personer innen mange fagområder. Vi ønsker at våre ansatte skal oppleve seg verdsatt og få muligheter til utvikling. 

Les mer om Ringerike kommune som arbeidsgiver

Les mer om  Ringerike kommune