Skip to content

Ledige faste stillingar, både 100% og små helge-stillingar som assistent ved Helsetunet – Vestre Slidre kommune

 • by

Vestre Slidre kommune byggjer nytt helsetun, og er i ein omstillingsprosess. Sjukeheimen, Bergtun og heimetenesta flyttar inn til hausten. I samband med dette  søkjer me assistentar til å jobba både i eining for somatikk og i eining for mennesker med kognitiv svikt. Det vil bli både faste stillingar i turnus og helge-stillingar ledige. Me treng også ringjevikarar. 

Me oppmodar skuleelevar over 17 år og studentar til å søkja på helge-stillingar, då det er ein fin måte å bli kjend med omsorgsyrket på. Det er også mogleg å få støtte for å ta helsefagleg utdanning. Ta kontakt ved spørsmål, og spesifiser kor mykje jobb du ønskjer.

Arbeidsoppgåver
 • Ansvar for å halde orden på pasientrom og i spiserommene.
 • Ryddeoppgåver, matservering
 • Delta i stell av pasientar (under veiledning)
Kvalifikasjonar
 • Må vere fylt 17 år
Personlege eigenskapar
 • Ansvarsfull og pålitelig
 • Sjølvstendig og omgjengeleg
 • Like å jobbe med mennesker
Vi tilbyr
 • Eit godt og triveleg arbeidsmiljø
 • Gode forhold for samarbeid, utvikling og kompetanseutnytting
 • Gode forsikrings og pensjonsordningar
 • Løn etter tariff og arbeidsvilkår elles etter gjeldande lover, reglement og tariffavtalar
Kontaktinformasjon

Bente Haugen, Leiar Sjukeheim, 99690622

Arbeidsstad

Slidrevegen 16
2966 SLIDRE

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgivar: Vestre Slidre kommune

Referansenr.: 4635568787
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 30.04.2023

Søk her!

Hjemmeside http://www.vestre-slidre.kommune.no

Andre opplysningar

Eit godt arbeidsmiljø er prega av mangfald. Vi oppmodar alle kvalifiserte kandidatar til å søkje uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil bli tilrettelagt ved behov. Det vert gjort merksam på at namnet på ein søkjar kan bli gjort offentleg sjølv om søkjaren har bedt om at namnet blir unnteke offentleg søkjarliste. Ynskje om unntak frå offentleg søkjarliste må grunngjevast i søknaden, jf. offentleglova § 25, andre ledd. Søkjaren vert varsla dersom ynskje ikkje kan takast til følgje

Vestre Slidre kommune er ein landbruks- og reiselivskommune i Valdres, og som ligg vakkert til nær Jotunheimen, er 457 km2 stor og har omlag 2 100 innbyggjarar. Vi har ei god skule, full barnehagedekning og ei av dei beste kulturskulane i landet. Kommunen har også eit rikt kulturliv med song, musikk og idrett, og eit vidt spekter innanfor lag og foreiningar.

Her ligg det til rette for aktivt friluftsliv – både sommar og vinter. Største delen av fjellområda i kommunen er statsallmenning. For jakt- og fiskeinteresserte byr dette på mange gode – som for eksempel fiske med garn og oter i alle vatn i allmenningen, og tilgang til småviltjakt. Vestre Slidre kommune kan også by på eit alpinanlegg og 300 km oppkøyrte skiløyper i vårt vakre og varierte fjellområde, samt to lysløypeanlegg. Det er god kommunikasjon til Oslo og Vestlandet via E-16, som går gjennom kommunen.