Skip to content

Prosjektleiar investeringsprosjekt – eigedom og kommunalteknikk – Stad kommune

 • by

Stad kommune har ledig 100 % stilling som prosjektleiar for investeringsprosjekt for Stad kommune. Prosjekta omfattar kommunale utbyggings- og utviklingsprosjekt i hovudsak innan  eigedom og kommunalteknikk. Stillinga er plassert i eining for kommunalteknikk. Som tilsett i denne eininga vil du arbeide i team saman med andre rådgjevarar og prosjektleiarar. Du vil og arbeide tett saman med Stad Eigedomsutvikling KF ved utvikling av kommunale næringsareal. Du samarbeider også med innbyggjarar, næringsaktørar og med tilsette i andre einingar.

Eininga for kommunalteknikk har kontorstad Nordfjordeid, men du kan få oppmøtestad Selje dersom det er ønskjeleg.

Arbeidsoppgåver
 • Leie ulike investeringsprosjekt frå planlegging til overlevering av ferdig anlegg
 • Prosjektere og utarbeide førebels kalkyler for prosjekt
 • Utarbeide konkurransegrunnlag for ulike investeringsprosjekt
 • Delta i tverrfagleg samarbeid med interne og eksterne aktørar
 • Økonomistyring og sakshandsaming knytt til prosjekta
 • Førebu saker til politisk handsaming
 • Anna utgreiings- og utviklingsarbeid
Kvalifikasjonar
 • Relevant høgare utdanning på bachelor- eller masternivå
 • Erfaring  med prosjektleiing innan bygg og anlegg, eller VAO
 • Kunnskap om reglar for offentlege anskaffingar og NS for entrepriser, erfaring frå arbeid med innkjøp
 • Kjennskap til offentleg forvaltning
 • Gode datakunnskaper og kjennskap til regelverk innan fagområde bygg/anlegg
 • Gode kunnskapar i norsk, skriftleg og munnleg 
 • Førarkort klasse B
Personlege eigenskapar
 • Du må arbeide målretta og ha god oversikt og styring i prosjekt
 • Du må kunne arbeide sjølvstendig og samtidig vere ein god lagspelar 
 • God rolle-, system og organisasjonsforståing
 • Du likar å samarbeide med andre, finne løysingar og sjå dei bli gjennomførte i praksis
 • Må kunne jobbe systematisk og samtidig vere fleksibel 
 • Du må kunne presentere komplekse problemstillingar på ein enkel og forståeleg måte
Vi tilbyr
 • Vi tilbyr  spennande arbeidsoppgåver  i ein utviklingsorientert kommune.
 • Arbeid i eit sterkt kompetansemiljø der ein arbeider i team
 • Fleksibel arbeidstid og godt arbeidsmiljø
 • Løn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar

  Vi ber om at arbeidsattestar og vitnemål vert lasta opp saman med søknaden. Stad kommune har seks månader prøvetid.

  Vi gjer merksame på at etter § 25 i offentleglova kan opplysningar om søkjaren bli offentlege sjølv om søkjar oppmodar om ikkje å bli ført opp på søkjarlista. Oppmoding om unnatak må grunngjevast.

Dersom du har spørsmål om stillinga kan du ta kontakt med konstituert einingsleiar Merete Nerland eller  kommunalsjef Astrid Fossheim Paulsen.

Kontaktinformasjon

Merete Nerland, Konstituert einingsleiar kommunalteknikk, 97990440, merete.nerland@stad.kommune.no
Astrid Fossheim Paulsen, Kommunalsjef, 48116806, Astrid.Fossheim.Paulsen@Stad.kommune.no

Søknadsfrist: 30.04.2023

Søk her!

Stad kommune har om lag 9 500 innbyggjarar og ligg i Nordfjord i Vestland fylke. Kommunen vart oppretta 1. januar 2020 då kommunane Eid og Selje og bygdene Maurstad, Bryggja og Totland vart slått saman. Kommunen består av fleire livskraftige tettstader og strekkjer seg frå storhavet i vest til fjell- og fjordlandskap i aust. I kommunen finn du Vestkapp, surfemiljø i Hoddevika, Selja kloster, Harpefossen skisenter, vikingsenteret Sagastad, Malakoff rockfestival, Opera Nordfjord og Europas djupaste innsjø, Hornindalsvatnet. Kommunen har ledige bustadtomter, gode kommunale tenester, eit spanande næringsliv og innbyggjarar med initiativ og pågangsmot. Stad kommune har som overordna mål å bli fleire. Vi treng deg som ønskjer å flytte til kommunen vår, og vi treng deg som har budd ute ei stund og ønskjer å flytte heim. Vi ønskjer å utvikle eit livskraftig og trygt samfunn der vi alle dreg i lag. I Stad kommune vil du møte lokalsamfunn som skil seg ut. Kommunen er stor nok til å gje deg rom og la deg leve ut draumane dine, og liten nok til å sjå deg og ta vare på deg. Vi ønskjer deg med på laget!