Skip to content

Fastlegelister ved Tune legesenter – Sarpsborg kommune

 • by

Vi har ledige fastlegelister i Sarpsborg kommune. Fastlegelistene er lokalisert ved Tune legesenter i Bjørnstadveien 2 på Grålum og er ledige fra 01.09.23. Kontoret har fire lister, samt en LIS1 lege. 

Lokalene inneholder 4 legekontor med separat gynrom, stort venterom, velutstyrt laboratorium, ekspedisjon, felles akuttrom, felles behandlingsrom, dame/herregarderobe med dusj og stort felles spise-/møterom. Det er gode gratis parkeringsmuligheter for leger, ansatte og pasienter, samt knutepunkt for lokalbusser på utsiden og kort vei til E6 mot Oslo og Gøteborg. I samme bygg finner man apotek, blomsterbutikk og stor dagligvarehandel. Legene har sine egne parkeringsplasser med ladeuttak (16/400v).
 
Legesenteret er opptatt av å være moderne. Senteret bruker det skybaserte journalsystemet Pridok.

Listestørrelsene varierer fra 900-1300 pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • Privat allmennpraksis i fastlegeordningen
 • Deltakelse ved veldrevet interkommunal legevakt. Lav legevaktsbelastning, men muligheter for ekstravakter etter ønske. Kommunen har fast ansatte nattevaktleger på legevakten og beredskap på dagtid ivaretas også av kommunalt ansatte leger.
 • Deltidsstilling i offentlig legearbeid kan tilpliktes med inntil 7,5 timer pr. uke. Det er p.t. ingen offentlige oppgaver tilknyttet hjemmelen og kommunen har fast ansatte leger på familiesentre, sykehjem og Helsehus. 
Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embetseksamen.
 • Lege med norsk autorisasjon.
 • Spesialist eller påbegynt spesialisering i allmennmedisin,  jf. forskrift om kompetansekrav for leger i den kommunale helse- og omsorgstjenesten
 • Gode norskkunnskaper, både skriftlig og muntlig, samt godt kjennskap til norsk lovverk.
 • Politiattest av ny dato må fremlegges før tiltredelse.
Personlige egenskaper

Ved tilsetning legges det betydelig vekt på personlig egnethet, selvstendighet, samarbeidsevne, ansvarsbevissthet og faglig dyktighet. Søker må ha gode kommunikasjonsferdigheter og evne til samhandling med andre helseaktører.

Vi tilbyr
 • Systematisk ALIS forløp etter nasjonale retningslinjer som følges opp av teamleder for fastlegeordningen og kommuneoverlege.
 • Sarpsborg kommune er registrert utdanningsvirksomhet for spesialistutdanning i allmennmedisin. Helsehuset i Sarpsborg er godkjent som læringsarena for læringsmålene ALM 055 og 085, og er et alternativ til sykehustjeneste.
 • Proaktiv kommune med fokus på velferdsteknologiske muligheter.
 • Etableringstilskudd ved overtakelse på kr. 300.000.
 • Våren 2023 vil kommunens fastlegestrategi legges frem for politisk behandling – ta gjerne kontakt hvis du vil vite mer.

Stillingen forutsetter at man blir enige med eksisterende lege om økonomiske betingelser innen 5 uker etter tildeling og inngår samarbeidsavtale med andre leger ved legesenteret.

Kontakt oss gjerne for en uformell prat.

Kontaktinformasjon

Benedicte Braathe, Team fastlegeordningen, 48262830, benedicte.braathe@sarpsborg.com
Jens Espeland, Kommuneoverlege, 971 07 134, jens.espeland@sarpsborg.com
Sissel Helseth, Fastlege – hjemmelsinnehaver, 45808908, sisselhelseth@gmail.com
Arslan Akhtar, Fastlege – hjemmelsinnehaver, 98492379, arslanakhtar2@hotmail.com
Truls André Reitan-Gjersøe, Fastlege – Hjemmelsinnehaver, 90639117, truls.a.reitangjersoe@gmail.com
Knut Gløersen , Fastlege – hjemmelsinnehaver, 47609024, knutgl@online.no

Arbeidssted

Bjørnstadveien 2
1712 Grålum

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Sarpsborg kommune

Referansenr.: 4641741574
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 05.05.2023

Søk her!

Sarpsborg kommune har 57 000 innbyggere ( pr. 01.01.20) og ligger sentralt plassert syd i Viken  med en 80 km lang kystlinje mot Oslofjorden.
I kommunen finner du både sykehuset Østfold Kalnes og vitensenteret Inspiria Science senter som er til nytte og glede for hele regionen.
Byen er blant Norges ti største byer, og feiret i 2016 sitt 1000-års jubileum. 

Medarbeiderne i Sarpsborg kommune jobber etter de felles verdiene “Framtidsrettet, åpen, respektfull og troverdig” og kommunens plattform for ledelse og medarbeiderskap støtter opp under visjonen “Sammen skaper vi Sarpsborg”.
Sarpsborg kommune ønsker et mangfold på arbeidsplassen som speiler befolkningen med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne og kulturell bakgrunn”

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning og attester på arbeidserfaring for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og 
som grunnlag til lønnsfastsettelse. Ansiennitet blir vurdert og fastsatt basert på vedlagt dokumentasjon