Skip to content

Kommunalsjef for oppvekstsektoren – Øvre Eiker kommune

 • by

Øvre Eiker kommune har sterkest vekst i regionen, vi er kanskje en av Norges beste næringskommuner og vi er en av Norges mest effektive kommuner. Vi liker å kalle oss norgesmester i lokalsamfunnsutvikling og innbyggermedvirkning. Kommunen har det meste: sentral beliggenhet i en tett sammenvevd bo- og arbeidsregion, nærhet til skog, fjell, vassdrag og det vakreste kulturlandskapet, et politisk og administrativt lederskap som har ambisjoner og når dem, og mange flinke medarbeidere.

Og nå trenger vi en ny leder på laget – kommunalsjef for Seksjon oppvekst.

Kan du identifisere deg med vår visjon Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker og våre fire kjerneverdier tilhørighet, samspill, respekt og mot? Er du opptatt av å skape kultur for mestring og utvikling? Har du lyst til å ha rollen som skoleeier og barnehageeeier? 

Som kommunalsjef for Seksjon oppvekst leder du et bredt fagfelt: barnehager, skoler, familiesenter, barnevern og PPT. Du sitter i kommunedirektørens ledergruppe og er en viktig bidragsyter i det strategiske arbeidet i kommunen. Du arbeider tett med de folkevalgte om realiseringen av målene i vår kommuneplan. Du skal videreføre strategien Ett lag for god oppvekst. Her har din forgjenger gjort et godt stykke arbeid og du skal videreføre dette strategiske arbeidet sammen med dine tre virksomhetsledere.

Seksjonen består av mange kompetente, engasjerte og hyggelige medarbeidere. Vi forutsetter at du har solid erfaring som leder i komplekse organisasjoner, gjerne politisk styrt. Ditt ansvarsområde er gjenstand for mye oppmerksomhet fra innbyggere og folkevalgte.

Arbeidsoppgaver
 • lede seksjonen – ansvar for “penger, fag og folk”
 • utøve rollen som skoleeier og barnehageeier
 • videreføre arbeid med strategi Ett lag for god oppvekst
 • aktiv deltakelse i kommunedirektørens ledergruppe
 • lede digitaliseringsarbeidet i seksjonen 
 • legge frem saker til politisk behandling
 • kontakt med folkevalgte og innbyggere
 • mediehåndtering
Kvalifikasjoner
 • relevant masterutdanning, men annen relevant utdanning sammen med relevant erfaring kan kompensere for manglende masterutdanning
 • pedagogikk i fagkretsen
 • solid ledererfaring fra strategisk ledernivå
 • gjerne skolebakgrunn, men det er ikke et krav
 • erfaring fra flere fagfelt innen porteføljen
 • forankret i relevant og evidensbasert forskning
 • svært god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • svært god digital forståelse
Personlige egenskaper
 • evne til å peke ut retning og evne til å inspirere
 • relasjonsorientert
 • evne til å utnytte handlingsrommet mellom administrasjon og politikk
 • være en god samtalepartner for dine kolleger
 • evne til å se sammenhenger i det kommunale oppdraget
 • strukturert, ryddig, tydelig
 • høy arbeidskapasitet
 • gjennomføringskraft
 • komfortabel med å være synlig i media
Vi tilbyr
 • lønn etter avtale
 • svært gode pensjons- og forsikringsfohold
 • hyggelige kollegaer i et utviklingsorientert arbeidsmiljø
 • politikere med ambisjoner for fagfeltet
 • fleksitid
 • velferdsforening
Kontaktinformasjon

Leif-Arne Steingrimsen, Kommunedirektør, 480 30 628 , leifarne.steingrimsen@ovre-eiker.kommune.no
Anita Kjensli, kommunalsjef, 901 12 754, anita.kjensli@ovre-eiker.kommune.no

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Øvre Eiker kommune

Referansenr.: 4652430481
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 19.05.2023

Søk stillingen her!

Øvre Eiker kommune er et godt sted å bo og jobbe! Vi har fokus på kvalitet, arbeidsglede, inkludering og god ledelse for å fremme mestring hos de ansatte. Øvre Eiker er i utvikling på mange områder, og hos oss jobber folkevalgte, administrativ ledelse, ansatte og innbyggere tett sammen for å løse utfordringer og se nye muligheter.

Vi er opptatt av mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Øvre Eiker kommune har 20.000 innbyggere og er en virksomhet  med ca 1.200 ansatte. Sammen skaper vi et livskraftig Øvre Eiker.

Øvre Eiker kommune praktiserer meroffentlighet ved tilsettinger. Det innebærer at søkere må begrunne særskilt hvis en søknad ønskes unntatt offentlighet. Begrunnelsen vil bli vurdert i henhold til reglene i Offentlighetsloven. Dersom det etter kommunens vurdering ikke foreligger en særskilt grunn, vil søknaden bli offentliggjort. Søkere blir informert og får muligheten til eventuelt å trekke sin søknad før offentliggjøring.

Følg oss gjerne i sosiale medier! 

NB! Øvre Eiker kommune ber aldri om din BankID-informasjon i søknadsprosessen. Blir du bedt om dette, kan det være forsøk på svindel.