Skip to content

Sykepleier – Havsteinekra helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Hvis du har et brennende ønske om å jobbe med demente så kan dette være rette plassen for deg.

Ved Havsteinekra helse- og velferdssenter er det ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier på vår avdeling for demente.

Vi har som mål å være en enhet som innehar god kompetanse for personer med demens og hørsels- og synshemninger.

Vår enhet har 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med demens, 24 sykehjemsplasser tilrettelagt for personer med sansetap, by-omfattende hjemmetjeneste for døve og døvblinde og heldøgns omsorgsbolig for døve og døvblinde.

Vi legger vekt på å skape et trygt, oversiktlig og forutsigbart miljø for våre pasienter.

Som sykepleier hos oss jobber du i et velfungerende team med sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere. Du har ansvar for kliniske vurderinger, utførelse av ulike sykepleieprosedyrer, legemiddelhåndtering, samarbeid med sykehjemslege, veiledning av studenter/elever. Du bidrar til enhetens faglige utvikling og yter omsorg og pleie av høy kvalitet. Her får du utviklet din fagkompetanse, samtidig som du er med å skape gode hverdagsøyeblikk for våre pasienter. Hos oss vil du få muligheten til å bli kjent med den enkelte pasient, personen bak diagnosen og dens livshistorie.

Arbeidsmiljøet kjennetegnes av humor, arbeidsglede, engasjement, erfaring og kunnskap. Hos oss er det lav terskel for å stille spørsmål og ha faglige diskusjoner med stor takhøyde oss i mellom.

Som nyansatt sykepleier vil du få en egen mentor. Mentor er en erfaren sykepleier som vil ha et utvidet samarbeid med deg det første året. Sammen med mentor vil du få avsatt tid til refleksjon og veiledning for en best mulig start som sykepleier i Trondheim kommune.

Vi benytter kalenderplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus.

Vårt mål er at pasientene skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet.

Vi har en flott sansehage og enheten ligger landlig til nært fine turområder. Ved senteret er det tilrettelagt områder for rullestolbrukere og det er gode parkeringsmuligheter.

Havsteinekra ble sertifisert livsgledehjem i 2010 som et av de første i landet. Et livsgledehjem har fokus på sosiale og individuelle aktiviteter. Vi vektlegger kvalitet på våre tjenester og det legges opp til et aktivt faglig miljø med muligheter for kompetanseheving.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver
 • Håndtere medisinsk teknisk utstyr
 • Ha rollen som vaktansvarlig
 • Samhandle med ulike aktører
 • Helhetlig pasientoppfølging
 • Bidra til å skape en trygg og god hverdag for våre pasienter
 • Bidra i faste sykepleiermøter med avdelingsleder
 • Godt samarbeid med sykehjemslege
 • Undervisning og veiledning av kolleger/studenter
 • Bidra til å fremme livsglede
Kvalifikasjoner
 • Offentlig godkjent sykepleier
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra tilsvarende arbeidsområde, gjerne med relevant videreutdanning
 • Evne til å jobbe selvstendig samt på tvers av avdelingene
 • Gode IT-kunnskaper
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig sykepleier
 • Har gode samarbeidsevner og er serviceinnstilt
 • Jobber godt i team
 • Positiv og kan tenke løsningsorientert
 • Har evne til å ta ansvar, samt nytenkning og utvikling
 • Har interesse for fagutvikling
 • Er opptatt av kvalitet og faglig standard
Vi tilbyr
 • Et godt og inkluderende faglig felleskap og positivt arbeidsmiljø
 • Tett oppfølging av mentor og avdelingsleder
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler
 • Fagstige som gir rom for ytterligere lønnsvekst
 • Mangfoldig og kreativt arbeidsmiljø, med mye arbeidsglede
 • Kompetanseheving, fagutvikling og internundervisning
 • Fagdager
 • Samhandling med ulike aktører
 • Ønskeplan med påvirkning på egen turnus
 • Samarbeid med skoler og organisasjoner
 • Muligheter for å påvirke og utvikle tjenestetilbudet
Kontaktinformasjon

Jofrid Pernille Aspnes, Enhetsleder, 91672293

Arbeidssted

Havsteinekra 9
7021 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Referansenr.: 4648994010
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 14.05.2023

Søk her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og Norges største arbeidsplass nord for Dovre med om lag 15 000 medarbeidere. Sammen jobber vi for å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, oppvekst- og utdanningsmuligheter, kultur- og fritidstilbud og et godt bymiljø. Vi er stadig på utkikk etter nye, engasjerte og motiverte medarbeidere. 

Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Hos oss finnes det spennende karrieremuligheter innen en svært bredt spekter av fagfelt. Mange av våre medarbeidere har hatt et langt og variert karriereløp internt i organisasjonen.  Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside og siden “Jobb hos oss”.

Trondheim kommune legger til rette for mangfold, og våre ansatte skal gjenspeile byens befolkning. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, funksjonsevne, seksuell orientering, religion, etnisitet, eller hull i CV-en. Trondheim kommune tilrettelegger arbeidsforholdene så langt det er mulig.

Attester, vitnemål og vedlegg må legges ved søknaden. Vi oppfordrer til å benytte Vitnemålsportalen. Utdanning gjennomført utenfor Norge må være godkjent av NOKUT, og godkjenningen må dokumenteres.

Vi gjør oppmerksom på at søkere føres opp på offentlig søkerliste. Det kan søkes om anonymitet, men det må foreligge særskilte omstendigheter for å få innvilget unntak, jf. Offentleglova § 25. 

Gyldig politiattest må fremlegges der det er påkrevd.

Vi gjør oppmerksom på at det ved behov vil gjennomføres bakgrunnssjekk.