Skip to content

Enhetsleder- Karasjok sykeavdeling – 2. gangs utlysning

 • by

Ved Karasjok sykeavdeling har vi ledig en 100 % fast stilling som enhetsleder.
Tiltredelse: snarest

Karasjok kommune er i en spennende utviklingsprosess og skal i økonomiplan perioden 2023 – 2026 bygge nytt helsesenter og skole. Vi tilbyr nå en spennende enhetslederstilling

 • Er du en utviklingsorientert leder med fokus på å bygge gode relasjoner?
 • Liker du å jobbe med endringer, og se resultat?
 •  Har du erfaring i å lede kommunale helse- og omsorgstjenester?
 • Evner du å innta flere perspektiver i en sak, og tar du operasjonelt lederskap om nødvendig? Da oppfordrer vi deg til søke.

Som enhetsleder ved Karasjok sykeavdeling vil du ha overordnet ansvar for drift og utvikling av langtids- og korttidsplasser, KAD, sykestueplasser og driftskjøkken.

Enhetslederstillingen medfører stort ansvar og medvirkning i utforming og videreutvikling av helse- og omsorgstjenester i Karasjok kommune. Enhetsleder er en del av kommunedirektørens ledergruppe, og rapporterer til assisterende kommunedirektør.

Karasjok sykeavdeling har 28,78 årsverk, inkludert enhetsleder og fagsykepleier. Av disse er 10,2 årsverk sykepleier og 2 lærlinger. Avdelingen har 18 sykehjemsplasser, 3 sykestueplasser og 1 KAD plass til medisinsk utredning.

Arbeidsoppgaver

Enhetsleder er delegert myndighet for:

 • Økonomi: Budsjett- og resultatansvar, drift og investeringer innen enheten.
 • Personalansvar: Medarbeiderskap, utvikling og trivsel. Kompetanse, veiledning og oppfølging av medarbeidere.
 • Fag: Overordnet ansvar for daglig drift og tjenesteutvikling innenfor enheten. Saksbehandling.
 • Samhandling på tvers av enheter og avdelinger.
 • Bidragsyter til strategisk utvikling av helse og omsorgstjenestene i kommunen.
Kvalifikasjoner
 • Du har høyere relevant universitets- eller høgskoleutdanning, erfaring innen fagområdet samt relevant ledererfaring.
 • God økonomi- og virksomhetsforståelse er nødvendig. Utdanning og erfaring innenfor økonomi, ledelse og offentlig virksomhet er ønskelig og vil bli vektlagt.
 • Erfaring og kunnskap fra omstillingsprosjekter, endringsledelse og prosjekt- og prosessledelse vil vektlegges.
 • Søkerne må beherske norsk muntlig og skriftlig. Søkere som ikke behersker nordsamisk, må være villig til å gjennomføre samiskopplæring.
 • Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Under ellers like vilkår, foretrekkes søkere som behersker både norsk og samisk språk. Eventuelt annet språkkrav jfr ansettelsesreglementet pkt. 4.2.2

Personlige egenskaper

 • Trygg, tillitsskapende lederstil, gir tillit og delegerer
 • Evner å veilede og bistå
 • Viser sterkt operasjonelt lederskap i kombinasjon med strategisk innsikt
 • Liker utfordringer og tar ansvar, viser gjennomføringskraft, er løsningsorientert og opptatt av å skape resultater kvalitet og tjenesteyting
 • Er nytenkende og opptatt av fag og utvikling
 • Fremmer et godt arbeidsmiljø som bidrar til trygge medarbeidere
 • Er tydelig, samtidig som du er lydhør og empatisk
 • Gode samarbeidsevner og innbyggerperspektiv
Lønns og arbeidsvilkår
 • Lønn etter avtale eller etter gjeldende avtaleverk 
 • Gode forsikrings- og pensjonsvilkår
 • Karasjok ligger innenfor tiltakssonen som gir økonomiske fordeler med skattefradrag, nedskriving av studielån og lavere strømregning. Se tiltakssonen.no for mer info.
 • Flytteutgifter dekkes etter kommunens flyttereglement.
 • Ved tilsetting må politiattest og helseattest for tuberkolose og MRSA fremlegges, jf. lov om kommunale helse- og omsorgstjenester §5-4 og Tuberkoloseforskriften.
Nærmere opplysninger

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til assisterende kommunedirektør, Elisabeth Larsen tlf  413 54989,
e-post:  elisabeth.larasen2karasjok.kommune.no 

Søkere som har praksis bes å oppgi minst to referanser.

Søknadsfrist: 04.05. 2023

Søknad med CV og bekreftede kopier av attester og vitnemål sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Kun søkere som søker elektronisk via Jobbnorge vil bli vurdert.

Karasjok kommune er underlagt offentlighetslovens bestemmelser om rett til innsyn i søkerlister. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge, vil søkeren bli varslet og informert om det, jf. Offentleglova § 25.

Kárášjoga gielda Karasjok kommune er en samisk kommune som grenser mot Finland. Kárášjoga gielda Karasjok kommune er Norges nest største kommune i areal og har ca. 2700 innbyggere hvorav 80 % av befolkningen er samisktalende. Kommunen har ca. 320 medarbeidere i organisasjonen. I kommunen har vi mange sentrale samiske institusjoner. 

Kommunen har et aktivt kulturliv med tilbud innen idretts- og friluftsliv, kultur og historie, barne- og ungdomsaktiviteter, kunst, musikk.

Karasjok kan også tilby et unikt friluftsliv, Norges beste lakseelv, rype-/elgjakt, isfiske og en rik flora og fauna med rike naturressurser.

Karasjok kommune er en del av forvaltningsområdet for samisk språklov, hvor samisk er et offisielt språk i tillegg til norsk. Det kan også være ønskelig med annen språkkompetanse. Søkere bes derfor om å oppgi sine språkkunnskaper.