Skip to content

HR-leder til Nesbyen kommune

 • by

Nesbyen kommune søker en strategisk og tydelig HR-leder. Din lederstil er samlende og du er faglig oppdatert. Du har overordnet fagansvar for personalområdet i kommunen og vil være en del av kommunedirektørens ledergruppe. Du jobber tett med personalrådgiver og tjenesteledere, og vil være en viktig bidragsyter i det daglige HR-arbeidet.

Arbeidsoppgaver:

 • Ansvar for lønnsforhandlinger og lønnspolitikk
 • Utredning og saksbehandling innen personalfaglige spørsmål
 • Ha god kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk innenfor HR-området
 • Oppfølging av rutiner og regelverk
 • HMS-ansvar
 • Rekruttering
 • Kurs og opplæring
 • Ivaretakelse av arbeidsgiverrollen i samspill/samhandling med arbeidstakerorganisasjoner og vernetjeneste
 • Utvikling og implementering av HR-prosesser og digitale system
 • Lederstøtte i personalsaker
 • Aktiv pådriver ved endrings- og omstillingsarbeid
 • Lede organisasjonsutviklingsprosesser

Arbeidsoppgavelisten er ikke uttømmende.

Kvalifikasjoner:

 • Minimum 3-årig relevant høyere utdanning
 • God innsikt i arbeidsrett, og gjeldende lov- og avtaleverk
 • Gode digitale ferdigheter
 • Erfaring fra personalarbeid og utøvelse av arbeidsgiverrollen
 • Erfaring med strategisk HR og omstillingsarbeid vil også bli vektlagt

Solid relevant erfaring kan kompensere for krav om høyere formell utdanning.

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert, stabil og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Er tydelig, tillitsskapende og en sterk relasjonsbygger
 • Er robust og tåler å stå i kryssende interesser
 • Medvirker til et godt arbeidsmiljø
 • Positiv holdning og godt humør

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr:

 • Lønn etter avtale
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • En spennende jobb med allsidige og utfordrende oppgaver
 • Deltakelse i interkommunalt fagnettverk

Søknadsfrist: 21.05.2023

Tiltredelse: 01.09.2023, eller etter nærmere avtale

Kontakt:

For nærmere informasjon om stillingen kan du ta kontakt med personalsjef Aud Helen Solberg på telefon 92 29 72 40 eller send e-post til aud.helen.solberg@nesbyen.kommune.no. Du kan også ringe Servicetorget på telefon 32 06 83 00 for å bli satt over til rette vedkommende.

Ansettelse:

Ansettelse skjer i.h.t. gjeldende lov- og avtaleverk. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

Søknad:

Nesbyen kommune benytter elektronisk behandling av søknader. Fra www.nesbyen.kommune.no og menyvalg Snarveier – Ledige stillinger. Ved å klikke Søk her, tas du videre til elektronisk søknadsskjema der du registrerer CV og søknadsbrev. Legg ved relevant dokumentasjon, som f.eks. vitnemål og attester. Søknader sendt utenom søknadsportalen (på e-post eller per post) vil ikke bli vurdert.

Søk her!

VIKTIG INFORMASJON: Kommunen følger offentlighetsloven § 25 ved eventuell offentliggjøring av søkerliste. Dersom du krysser av for reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må reservasjonsønsket begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har reservert seg mot oppføring på søkerlisten. Dersom reservasjonsønsket ikke tas til følge, blir søkeren varslet om dette, jf. Offentleglova § 25. For mer informasjon om hvilke begrunnelser som kan tas til følge, se Regjeringens veileder fra s. 150.

Nesbyen kommune er hjertet i Hallingdal, og ligger mellom Oslo og Bergen i Viken fylke. Kommunen har ca. 3 300 innbyggere, hvorav 2 100 innbyggere er bosatt i de sentrumsnære områdene. Det er et stort antall besøkende til kommunen som følge av store hytteområder. Barnehagedekningen er god, vi har en av Norges beste grunnskoler og det er et variert skoletilbud innen videregående utdanning og fagskoler i Hallingdal. I kommunen er det et mangfold av frivillige organisasjoner for alle aldersgrupper og interesser. Mulighetene for en aktiv fritid er mange både innen idrett, friluftsliv og kultur (www.nesbyen.no). Kommunen er en av Norges mest attraktive sykkeldestinasjoner (www.trailhead.no). Med Bergensbanen og Rv. 7 som fartsårer, er kommunen lett tilgjengelig. For mer inspirasjon, se filmen Bo i Nesbyen her: https://vimeo.com/528811190