Skip to content

Virksomhetsleder for tekniske tjenester – Lyngdal kommune

 • by

Som virksomhetsleder for tekniske tjenester vil du få ansvar for en veldreven virksomhet med tre avdelinger; bygg og eiendom, renhold og uteseksjonen, samt staben i virksomheten. Virksomheten har 53 årsverk totalt. Stillingen rapporterer til kommunedirektøren. 

Arbeids- og ansvarsområder

 • Helhetlig ansvar for personal, fag og økonomi, herunder utarbeidelse av budsjett og rapporter
 • Saksutredninger til politisk behandling
 • Kommunisere med befolkningen, næringsliv medarbeidere og politikere
 • Lede prosjekter og investeringer i samsvar med vedtatte rammer
 • Sørge for at innbyggerne opplever god service og lik kvalitet i tjenestene.

Oppgaver i virksomheten for tekniske tjenester

 • Drift, vedlikehold og forvaltning av kommunaltekniske anlegg, kommunale bygg og eiendommer, veier, grøntarealer, lekearealer, uteområder og gatebelysning
 • Saksbehandling og fakturering for tjenestene vann, avløp og renovasjon, herunder kontaktperson for interkommunalt renovasjonsselskap
 • Brannvern
 • Kontaktperson for interkommunalt brannvesen.
 • Kontaktperson for skjærgårdstjenesten
 • Systemansvar for fagprogrammer innenfor teknisk sektor.

Det er laget stillingsprofil for stillingen. Det tas høyde for at arbeidsgiver kan gjøre endringer i administrativ organisering og/eller innhold i stillingens ansvars- og arbeidsområde.

Krav til kvalifikasjoner

 • Utdanning innen tekniske fag, bygg, arealplanlegging, ingeniør på bachelor eller høyere
 • Søkere med teknisk fagskole i kombinasjon med relevant erfaring vil bli vurdert
 • Søkere må ha ledererfaring
   

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med økonomistyring
 • Erfaring med personaloppfølging
 • Lederutdanning
 • Erfaring fra samarbeid med tillitsvalgt
 • Erfaring fra arbeid med saksutredninger til politisk behandling.

Vi ønsker en leder som

 • Går foran med tydelig ledelse, god medvirkning og involvering
 • Legger til rette for rask og god service overfor brukerne
 • Er initiativrik og er åpen for nye løsninger
 • Vektlegger en åpen kommunikasjon og dialog i sin daglige ledelse
 • Har evnen til å arbeide målrettet og selvstendig, og tenke helhet

Vi tilbyr

 • En arbeidsplass med et godt arbeidsmiljø
 • Godt fellesskap og samarbeid med andre ledere i kommunen
 • Stor påvirkning på løsning av utfordringer i kommunen innenfor virksomhetens ansvarsområde
 • Varierte arbeidsdager
 • God pensjonsordning gjennom KLP
 • Lønn etter avtale
 • Fleksibel arbeidstid innen vedtatt reglement

Søknadsfrist 14.05.23.

Kontaktperson for stillingen:
Kommunedirektør Kjell Olav Hæåk, telefon: 41696564.

Søknadsfrist: 14.05.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Lyngdal kommune er en sørlandskommune med en geografisk nærhet til både Stavanger og Kristiansand. Kommunen med sine ca. 10 300 innbyggere strekker seg fra Korshamn lengst sør i Lyngdal til Sveindal nord i Grindheim. Næringslivet er preget av utvikling innen handel og turisme. Samtidig er det stor sysselsetting innen treindustri, jordbruk og skogbruk. Slagordene fornye, forbedre, forenkle og forene er fire verdiord som bærer i seg kjernen til hvordan kommunen skal bygges videre. Innbyggerne og de ansatte skal ha med seg verdiordene i arbeidet sitt. Kommunen har bortimot tusen ansatte med høy kompetanse som har stort fokus på oppfinnsomhet og innovasjon. I vår arbeidsgiverpolitikk har vi fokus på tillit og inkludering, og tilstreber å gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Vi oppfordrer derfor alle til å søke våre stillinger.