Skip to content

Prosjektleder – Vei og park – Nordre Follo kommune

  • by

Har du lyst til å lede noen av kommunens mest synlige og spennende prosjekter?

Som landets 15. mest folkerike kommune har vi mange arbeidsoppgaver å håndtere. Det er høy grad av utbygging i kommunen, og mer venter vi i årene fremover.

Vi ser etter en allsidig prosjektleder som ønsker å lede prosjekter som skal rehabilitere og utvikle veinettet vårt, inkludert tiltak som tilrettelegger for blant annet sykkel, gange, kollektivtrafikk og trafikksikkerhet.

Prosjektledere i Vei og park får ta del i en av kommunens mest synlige virksomheter, bidra til at vi henter inn vedlikeholdsetterslep og bygger robuste anlegg for fremtiden.

Arbeidsoppgaver

For hvert enkelt tiltak du blir tildelt hovedansvaret for, vil du få i oppgave å planlegge og gjennomføre prosjektene etter vedtatte rammer for økonomi, fremdrift og kvalitet – helt fra forprosjektfase og frem til ferdigstillelse. En viktig oppgave vil være gjennomføring av anbudskonkurranser i samarbeid med våre gode kolleger i virksomheten Anskaffelser.

Prosjektlederen vil ha overordnet ansvar for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) etter byggherreforskriften. Ansvaret innebærer også å gjennomføre alle prosjektene innenfor gjeldende lover, normer, regler og internt kvalitetssystem.

Andre oppgaver vil være å

  • samarbeide med andre virksomheter/fagavdelinger i kommunen, og eksterne aktører og brukere
  • følge opp egne prosjekter i garantitiden
  • være delaktig i utbyggings- og gjennomføringsavtaler der andre er byggherrer

Vi ser etter deg med faglig tyngde og erfaring, som vil gjennomføre prosjekter på en mest mulig effektiv måte. Du har evne til å uttrykke deg godt både skriftlig og muntlig, og du bidrar med din fagkunnskap i avdelingen.

Din bakgrunn

Enten du er prosjektleder i dag eller jobber i et prosjekt med ønske om å ta steget opp til prosjektledelse, vil dette være en mulighet for deg.

Du har erfaring fra prosjekter som har mye til felles med det du skal holde på med hos oss. Prosjektene våre er komplekse og spenner over flere fagdisipliner. Derfor er vi åpne for å vurdere ulike utdannings- og fagbakgrunner. Trolig har du en relevant ingeniørutdanning eller er landskapsarkitekt. Relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.

Du må mestre norsk både muntlig og skriftlig. Det vil være en fordel for oss om du har kompetanse om overvann.

Vi søker deg som er klar for å gå rett til oppgaven

For oss er det viktig at du er omgjengelig og god til å skape relasjoner, enten det er internt i virksomheten, på byggeplassen eller andre steder. Vi ser etter deg som ønsker faglige diskusjoner velkommen, og som forstår verdien av samarbeid på vei mot målet. Du tar med deg stolthet inn i arbeidet og kjennetegnes som en målrettet, løsningsorientert og selvstendig person.

Prosjektlederen skal ta mange og raske beslutninger på innholdsrike dager med høyt tempo. Du trives når det er mye å gjøre, og har såpass med struktur at du håndterer planer, raske endringer og nye innspill i det daglige arbeidet ditt. 

Stillingene har variert innhold og gir derfor rom for utvikling. 

Og hvem er vi?

Som ansatt i Vei og park blir du en verdsatt kollega i et kompetent miljø av flinke fagfolk. I plan- og prosjektavdelingen finner du fagdisiplinene som forvalter og utvikler veinett, utendørs idrettsanlegg, parker, friområder, torg og andre møteplasser. Vi består blant annet av ingeniører og landskapsarkitekter. Dette gjør at gode råd er lett tilgjengelig «på huset».

Er du interessert så langt?

Hvis du er kvalifisert for og nysgjerrig på stillingen, tilbyr vi deg en omvendt referansesjekk. Det betyr at du får ringe noen av våre medarbeidere og stille de spørsmålene du måtte ønske for å finne ut om vi er en god match for deg. Om du ønsker en omvendt referansesjekk, kan du sende en e-post til adressen i kontaktfeltet merket «Omvendt referansesjekk». Deretter blir du satt i kontakt med våre folk.

Kontaktinformasjon

Nina Larsen Tveten, avdelingsleder, 97 19 50 59

Arbeidssted

Sofiemyrveien 8
1412 Sofiemyr

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nordre Follo kommune

Referansenr.: 4654944846
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 10.05.2023

Søk stillingen her!

Nordre Follo er landets 15. største kommune, med rundt 62 000 innbyggere og 5 000 ansatte. Vi er et samfunn i vekst og utvikling med store investeringer i nye boliger, infrastruktur og næringsliv. Med visjonen «nær og nyskapende» skal vi være en god kommune å bo og jobbe i både nå og i fremtiden.

I Nordre Follo kan du velge om du vil bo landlig, bynært eller urbant. Natur og friluftsliv er uansett aldri langt unna. Vi er nærmeste nabo til hovedstaden.

Vi er alltid på jakt etter å utvikle oss, og som medarbeider hos oss får du alltid utgjøre en forskjell for kommunen vår og menneskene som bor her. Våre verdier er ansvar, omsorg og respekt, og våre medarbeidere står for en profesjonell forvaltning, tilgjengelig innbyggerservice og et blikk mot fremtiden.

I Nordre Follo ønsker vi mangfold, og våre medarbeidere skal gjenspeile befolkningen i kommunen. Vi oppfordrer alle som er kvalifisert til å søke jobb hos oss uansett alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell orientering, religion eller etnisk bakgrunn. Som arbeidsgiver er vi opptatt av å tilrettelegge arbeidsforholdene hvis du har behov for det.

Nordre Follo kommune følger offentlighetsloven. Det innebærer at du må begrunne det spesielt hvis du ber om unntak fra å stå på offentlig søkerliste. Hvis vi vurderer at det ikke foreligger en særskilt grunn for unntak, vil vi kontakte deg. Bli kjent med Nordre Follo kommune: https://www.nordrefollo.kommune.no