Skip to content

Rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter – Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Ved Persaunet helse- og velferdssenter er det ledig fem faste 20 prosent rekrutteringsstillinger for sykepleierstudenter. Stillingsprosent kan diskuteres.

Persaunet helse- og velferdssenter åpnet i januar 2017. Senteret består av fire sykehjemsavdelinger med 24 pasienter på hver, til sammen 96 pasienter, og 50 omsorgsboliger i bygget ved siden av. Senteret ligger i rolige omgivelser i nærheten av flere barnehager og skole.

Senteret vektlegger kompetanseutvikling, samhandling og kommunikasjon på tvers av enheter. Vi har fokus på brukermedvirkning og mestring i hverdagen til den enkelte og til fellesskapet. Vi har store fellesarealer både ute og inne, hvor brukermedvirkning er sentralt i hvordan de skal brukes. Vi jobber mye med og utvikle gode rutiner for å finne de beste arbeidsmetodene.

Er du sykepleierstudent i 1., 2. eller 3. år av studiet? Har du lyst på en meningsfull jobb ved siden av studiet? Ønsker du å få erfaring i det fagfeltet du tar utdanningen din i? Synes du det er supert å vite at du allerede har sikret deg en fast 100 prosent stilling etter fullført studie? Hvis svaret på spørsmålene er ja, så kan en rekrutteringsstilling i Trondheim kommune være interessant for deg!

Formålet med rekrutteringsstillingene er at sykepleierstudentene skal bli bedre kjent med organisasjonen Trondheim kommune, og få innblikk i de faglige utfordringene og spennende oppgavene vi har fokus på i kommunehelsetjenesten. Trondheim kommune har fokus på å videreutvikle kvaliteten på tjenestene. Kvaliteten på tjenestene sikres best gjennom gode faglige miljø. Derfor ønsker vi å rekruttere flere nyutdannede sykepleiere som bringer inn ny kunnskap og har friske innspill. Andelen heltids sykepleiere økes gjennom rekrutteringsstillinger og flere ulike rekrutteringstiltak.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for å bistå pasienten i det daglige og aktivt bidra i forhold til pasientens hverdagsmestring
 • Jobber etter helhetlig pasientforløpsmetode
 • Praktiske hverdagsoppgaver som er på en sykehjemsavdeling
 • Assistere sykepleier eller vernepleier
Kvalifikasjoner
 • Påbegynt studie innen sykepleie
Utdanningsretning
 • Medisin / Helse / Sosialfag
Utdanningsnivå
 • Høyskole / Universitet
Personlige egenskaper
 • Godt humør og er bevisst sitt bidrag til å skape et positivt arbeidsmiljø
 • Ha fokus på kvalitet og bidra til faglig utvikling
 • God samhandlingskompetanse og fokus på brukermedvirkning
 • Jobbe selvstendig, strukturert og målrettet
 • Bidra til vi-følelse på senteret
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Et arbeidsmiljø med tverrfaglighet og dyktige motiverte medarbeidere.
 • Fast ansettelse i rekrutteringsstilling i studietiden.
 • Turnus med faste helger.
 • Sommerjobb i seks uker, i minimum 75 prosent stilling + jobb i julehøytid eller påskehøytid.
 • Stipend i studietiden: 1.år studenter kr. 20 000, 2. års studenter kr. 30 000, 3. års studenter kr. 40 000. Utbetales årlig etter at vilkårene er oppfylt.
 • Fast ansettelse etter endt utdanning og mottatt autorisasjon (100 prosent stilling).
 • Lønn i studietiden etter lokal avtale.
 • Bindingstid på seks måneder ved bruk av retten til 100 prosent stilling etter endt utdanning.
Kontaktinformasjon

Mona Kielland, Enhetsleder, 91112837

Arbeidssted

Kristine Bonnevies veg 20
7046 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Referansenr.: 4655198878
Stillingsprosent: 20%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2023

Søk her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.