Skip to content

Sykepleier omsorgsbolig – Persaunet helse- og velferdssenter, Trondheim kommune

 • by

Ved Persaunet helse- og velferdssenter har vi ledig en fast 100 prosent stilling som sykepleier. Stillingen har sitt tjenestested i omsorgsboligen.

Omsorgsboligen drives etter prinsipp for hjemmetjeneste. Boligen består av 50 leiligheter fordelt på fem etasjer, og har egen personalbase i 1. etasje. Vi har et godt etablert samarbeid med spesialisthelsetjenesten og fastleger.

Persaunet helse- og velferdssenter har vært i drift siden januar 2017. Det er byens største senter som i tillegg til omsorgsboligen består av 96 sykehjemsplasser og aktivitetssenter for seniorer. Bygget fremstår som  nytt, med moderne lokaler og utstyr. Egen bydelskafè, sansehage, trimrom og sykkelparkering. I tillegg har vi stor takterrasse som kan benyttes av brukere og ansatte.

Vi søker etter sykepleier som vil være med og bidra med fagkunnskap og humør så vi kan videretuvikle det gode arbeidsmiljøet vi har.

Vi benytter kalenderplan/årsplan som gjør at de ansatte har stor medinnflytelse på egen turnus. Stillingen er knyttet til dag- og kveldsvakter og i snitt hver tredje helg. Vi har en overordnet målsetting om at beboerne skal oppleve god livskvalitet, omsorg og trygghet sikret gjennom brukermedvirkning og kompetanse hos personalet. Vi har eget forum for sykepleiere og vernepleiere hvor vi blant annet tar opp rutiner, samarbeid, etisk refleksjon, legemiddelhåndtering, Livsglede og  informasjon fra sykehjemsleger.

Vi har et åpent og levende hus med ulike aktiviteter. Pårørende ønskes velkommen til å delta og/eller bidra. Vi har fokus på Livsglede i samarbeid med sykehjemmet. 

Les mer om oss på vår hjemmeside.

Mer informasjon om jobb i helse i Trondheim kommune finnes på vår hjemmeside.

Arbeidsoppgaver
 • Faglig oppfølging av pasientene i tråd med gjeldende krav til kvalitet.
 • Veiledning av kolleger, elever, studenter og lærlinger.
 • Legemiddelhåndtering.
 • Faglig utvikling av enheten.
 • Håndtering av smertepumper, ernæringspumper, IV-behandling m.m.
Kvalifikasjoner
 • Sykepleier med norsk autorisasjon.
 • Gjerne erfaring fra rus og psykisk helse.
 • Gode norskkunnskaper, skriftlig og muntlig.
Personlige egenskaper
 • Faglig dyktig.
 • Jobber selvstendig og systematisk.
 • Kan vise til gode samarbeidsevner. 
 • Evne til å lede kolleger. 
 • Er positiv, serviceinnstilt og fleksibel.
 • Vil være med å utvikle en ny arbeidsplass i samarbeid med ledelse og kollegaer.
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Utfordrende jobb i en ny enhet i en spennende organisasjon.
 • Store muligheter for faglig og personlig utvikling.Stor påvirkningskraft, og innflytelse i tjenestetilbudet.
 • Et tverrfaglig og trivelig arbeidsmiljø.
 • Stillingene er turnus fortrinnsvis med arbeid hver tredje helg. 
 • Årlige fagdager og månedlig forum for vernepleiere og sykepleiere.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
Kontaktinformasjon

Mona Elisabeth Kielland, Enhetsleder, 91112837

Arbeidssted

Kristine Bonnevies vei 20
7046 Trondheim

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Trondheim kommune

Referansenr.: 4655754598
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 31.05.2023

Søk her!

Åpen – kompetent – modig

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 15 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø.

Les mer om Trondheim kommune på vår hjemmeside.

Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste.
Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.