Skip to content

Er du Li skoles nye spansk, norsk og samfunnsfaglærer? – Nittedal kommune

 • by

Li skole er en ungdomsskole med 490 elever. Skolen ligger sør i Nittedal kommune, omkranset av en flott idrettsarena, vakker natur og tett opp mot Oslos grenser. Skolen ble bygget i 2008, har ca. 50 ansatte og har fokus på et inkluderende skolemiljø, der trygghet og trivsel er grunnlaget for all læring.

Skolen har gjennom flere år satset på digital utvikling, der både elever og lærere utnytter teknologien til læring. Skolen blir stadig bedre på å utnytte de digitale administrative og pedagogiske systemene.

Skolen er opptatt av å involvere elevene i egen læring og kompetanseutvikling. Utvikling av et trygt og godt skolemiljø og elevenes sosiale og faglige kompetanse har høy prioritet på Li. Skolen ble en MOT-skole i 2022 og jobber aktivt videre mot en skolekultur der alle trives og er inkludert.

Skolen har dyktige medarbeidere og er en moderne og utviklingsorientert skole. Alt ligger godt til rette for å realisere læreplanen og sikre elevene et godt og fellesskapende læringsmiljø der alle har mulighet til å utvikle sine evner. 

En av våre lærere  slutter. Vi trenger derfor en erstatter.  Fagkombinasjonen spansk, norsk, samfunnsfag er ønskelig. Kombinasjonen spansk med andre fag, eller norsk og samfunnsfag med eventuelt andre fag kan også vurderes.     

Arbeidsoppgaver
 • 100 % fast stilling
 • I stillingen må du kunne planlegge og gjennomføre god undervisning
 • Kontaktlærerfunksjon kan være aktuelt
 • Du må delta i skolens fagsamarbeid på trinn og i team
 • Du må delta og bidra i skolens utviklingsarbeid    
Kvalifikasjoner
 • Godkjent lærerutdanning
 • Erfaring fra norsk skole
 • Tydelig og strukturert klasseleder
 • God relasjonskompetanse
 • Faglig dyktig og engasjert
Personlige egenskaper
 • Gode relasjonelle ferdigheter i møte med elever
 • Gode samarbeidsevner
 • Positiv og godt humør
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Vi tilbyr
 • Hyggelig arbeidsmiljø med gode kollegaer
 • Godt faglig miljø, mange i hvert fagteam
 • Helse og sosialtjeneste som backer opp lærerne i læringsmiljøet
 • Arbeids- og lønnsbetingelser i henhold til gjeldende lover og tariffavtaler.
 • Gode pensjonsavtaler i SPK

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.
I hht. Opplæringslovens § 10-9 og Barnehagelovens § 19, samt politiregisterloven § 39, kreves det politiattest for å arbeide med barn- og unge, . Attesten skal vise om vedkommende er siktet, tiltalt eller dømt for seksuelle overgrep mot barn og må ikke være eldre enn 3. mnd.I tillegg skal det opplyses om alvorlige volds- og narkotikakriminalitet.

Interne søkere må bruke sin private e-postadresse 

Kontaktinformasjon

Steinar Flesland, Rektor , 90157531, steinar.flesland@nittedal.kommune.no

Arbeidssted

1481 

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nittedal kommune

Referansenr.: 4657020568
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 15.05.2023

Søk her!

Nittedal kommune – Li skole

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 20 minutter fra Oslo sentrum i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.