Skip to content

Avdelingsleder i Miljøtjenesten, Vestvågøy kommune

 • by

Er du den vi leter etter?

Da kan vi friste deg med 100 % fast stilling som avdelingsleder i Miljøtjenesten, avdeling Torvhauan bofellesskap. Arbeidstiden er på dagtid.

Miljøtjenesten består av omsorgsboliger, bofellesskap samt avlastning i institusjon for barn og unge 0-20 år, og aktivitetssenter. Miljøtjenesten gir helse- og omsorgstjenester til personer med ulike funksjonsvariasjoner. Alle avdelingene er lokalisert i eller i nærheten av Leknes sentrum.

Torvhauan bofelleskap er organisert som en avdeling i Miljøtjenesten, og har ansvaret for å gi tjenester etter vedtak i Helse og omsorgstjenesteloven.

Vi er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, sosionom, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Du har hovedansvar for avdelingens beboere, avdelingens økonomi, personale og fag. Stillingen rapporterer til enhetsleder og plikter å holde enhetsleder orientert om saker av betydning for avdelingens virksomhet og faglig utvikling. 

Arbeidsoppgaver:

Du vil jobbe i team med 4 andre avdelingsledere. Du skal utøve ledelse for egen avdeling med ansvar for å forvalte og koordinere både de faglige og menneskelige ressursene innenfor de rammer som er vedtatt.

Som avdelingsleder er dette noen av dine arbeidsoppgaver:

 • Lede og videreutvikle den faglige tjenesten i avdelingen i samarbeid med øvrig fagpersonell. 
 • Drive opplæring og veiledning av ansatte.
 • Utøve medikamenthåndtering i samsvar med gjeldende forskrift.
 • Samarbeide med pårørende.
 • Kvalitetsarbeid.
Vi søker deg som:

Som har autorisasjon som vernepleier/sykepleier, annen helse- og sosialfaglig høgskoleutdanning vil bli vurdert. Lederutdanning/-erfaring vektlegges særlig. Solid og relevant lederfaring fra offentlig og privat sektor kan kompensere for krav om autorisasjon.

Du bør ha:

 • Gode kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig, samt gode samhandlingsevner. 
 • God organisasjonsforståelse og evne til samarbeid på tvers av organisatoriske skillelinjer.
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper, samt kunnskap om, eller interesse for velferdsteknologi.
 • Personlige egenskaper vil bli vektlagt.
Personlige egenskaper:

Du har god etisk praksis, både i arbeid med beboere og i samarbeid med ansatte og kollegaer. Du har motivasjon og evne til å tilegne deg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.

Det er fint om du også har:

 • Evne til egenutvikling og å jobbe selvstendig, samt være strukturert med stor grad av fleksibilitet.
 • Gode samarbeidsevner, gjennomføringsevne og er løsningsorientert. Serviceinnstilling og evne til å møte folk med respekt.
Vi tilbyr:

Lofoten er et godt sted å bo og et mekka for deg som er interessert i natur og kultur. Vi byr på spektakulære opplevelser i nærområdet og har et godt etablert miljø for idrett og kultur. 
Som arbeidsgiver kan vi friste med et godt arbeidsmiljø med engasjerte og trivelige kollegaer som gleder seg til å få på plass en ny avdelingsleder.

 • Lønnsnivå tilpasses den enkelte kandidat
 • Et spennende og utfordrende arbeid med høyt tempo.
 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
 • Flyttegodtgjørelse
 • Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
 • Våre verdier: 
  – En åpen og raus kommune
  – En kommune med mangfold
  – Vi møter hverandre med respekt og tillit

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Vestvågøy kommune benytter elektronisk søkerprosess og oppfordrer søkere til å benytte elektronisk søknad.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Kontaktinformasjon

Mads Tangen, 91798658

Arbeidssted

Storgata 37
8370 Leknes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Referansenr.: 4642327309
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.05.2023

Søk her!

Om arbeidsgiveren

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.