Skip to content

Fagarbeidere i Miljøtjenesten, avdeling Torvhauan avlastning for barn

 • by

Lyst til å jobbe sammen med oss?

Vi søker etter deg som skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet ved Torvhauan avlastning for barn. Du får være med å påvirke egen arbeidsdag, og bruke av din kompetanse

Torvhauan avlastning for barn er organisert som en avdeling i Miljøtjenesten, og har ansvaret for å gi tjenester etter vedtak i Helse og omsorgstjenesteloven som avlastning i institusjon. Vi er tverrfaglig sammensatt av vernepleiere, sosionom, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, helsefagarbeidere og barne- og ungdomsarbeidere.

Vi søker etter 3 stillinger som hjelpepleier, omsorgsarbeider, helsefagarbeider eller barne- og ungdomsarbeider.

100 %  Arbeidstiden er på dag, aften og helg.1 helg pr måned med langvakter. 

100 %  Arbeidstiden er på dag, aften og helg.1 helg pr måned med langvakter. 

70 %  Arbeidstiden er på natt, 3 helger på 8 uker.

Arbeidsoppgaver
 • Primæransvar.
 • Pleie og omsorg.
 • Miljøarbeid, aktivisering og tilrettelegging.
 • Dokumentasjon.
 • Veilederansvar.
Kvalifikasjoner
 • Autorisasjon som hjelpepleier/fagarbeider.
 • Førerkort klasse B.
 • Relevant erfaring/kompetanse vil bli vektlagt og kan eventuelt kompensere for manglende fagbrev.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker NOTUS turnusplan, PROFIL og Mobil PROFIL som arbeidsredskap og
  dokumentasjonssystem.
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Tjenesten vektlegger:

 • At du bidrar til mestring, utvikling og god livskvalitet for brukerne.
 • God fysisk helse så du kan være aktiv, og være i bassenget sammen med barnet/ ungdommen.
 • Ikke være redd for å prøve ulike aktiviteter som klatring, sykling, ulike ballspill med mer.
 • Være ute hele året uansett vær.
 • God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.
 • Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver.
 • God på kommunikasjon og samhandling.
 • Like å arbeide i team, men likevel ha evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger.
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.
Vi tilbyr
 • Tariffestet lønn
 • Flyttegodtgjørelse.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Våre verdier er:
  – En åpen og raus kommune.
  – En kommune med mangfold.
  – Vi møter hverandre med respekt og tillit.

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste 
stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli 
kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Kontaktinformasjon

Mads Tangen, 91798658

Arbeidssted

Torvhaugan 20
8370 Leknes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Referansenr.: 4648731384
Stillingsprosent: 70, 100%
Fast
Søknadsfrist: 11.05.2023

Søk her!

Om arbeidsgiveren

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.