Skip to content

Vernepleier i Miljøtjenesten, avdeling Torvhauan avlastning for barn

 • by

Vi har 100 % fast stilling som vernepleier i Miljøtjenesten, avdeling Torvhauan avlastning for barn. Arbeidstiden er dag, ettermiddag og 1 helg pr måned med 12,5 timers vakter. Det er satt av tid i turnus hver uke til å planlegge miljøterapeutisk arbeid, koordinere tjenester, og tid til møter med resten av høgskolegruppen hver 8 uke.

Annen helsefaglig høgskolebakgrunn vil kunne bli vurdert. Ved tilsetting vil vi vektlegge erfaring/kompetanse knyttet til 
atferdsproblematikk, multifunksjonshemming, og alternativ supplerende kommunikasjon.

Samfunnet og måten vi yter tjenester på endrer seg hele tiden. Vi søker etter deg som skal bidra til å utvikle tjenestetilbudet ved Torvhauan avlastning for barn.

Arbeidsoppgaver
 • Vernepleiefunksjonen består i helsefremmende, forebyggende, behandlende, rehabiliterende og miljøterapeutiske tiltak overfor utviklingshemmede med ulike bistandsbehov. 
 • Veiledningsansvar for andre yrkesgrupper og studenter.
 • Dokumentasjon.
 • Tverrfaglig samarbeid.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som vernepleier.
 • Førerkort klasse B.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker NOTUS turnusplan, PROFIL og Mobil PROFIL som arbeidsredskap og
  dokumentasjonssystem.
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

 • God fysisk helse så du kan være aktiv, og være i bassenget sammen med barnet/ungdommen.
 • God etisk praksis, både i arbeid med brukere og i samarbeid med kollegaer.
 • Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver. 
 • God på kommunikasjon og samhandling.
 • Ikke være redd for å prøve ulike aktiviteter som klatring, sykling, ulike ballspill med mer.
 • At du liker å arbeide i team, samtidig som du har evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger. 
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.
Vi tilbyr
 • Vernepleier i turnus får 25 000 kr ved første gangs ansettelse i kommunen. 
 • Ved reell opptjent ansiennitet som vernepleier, gis det et tillegg på 20 000 kr ved 13 og 16 år.
 • Flyttegodtgjørelse.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Våre verdier:
  – En åpen og raus kommune
  – En kommune med mangfold
  – Vi møter hverandre med respekt og tillit

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste 
stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli 
kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Kontaktinformasjon

Mads Tangen, Leder, 91798658

Arbeidssted

Storgata 37
8370 Leknes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Referansenr.: 4651816749
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 09.05.2023

Søk her!

Om arbeidsgiveren

ArbeidsgiverVestvågøy kommuneAdresseTorvhaugan 20, 8370 LeknesHjemmesidehttps://www.vestvagoy.kommune.no

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.