Skip to content

Vernepleier/Sykepleier/Miljøterapeuter i Miljøtjenesten

 • by

Er du den vi leter etter?

Vil du være med å danne ett team i en barnebolig?

Vi ser etter deg som er trygg i deg selv, har omsorg og nestekjærlighet for andre, samtidig som du evner å sette tydelige grenser. Du er tydelig i din kommunikasjon og du oppleves som fleksibel ved å balansere humor og alvor inn mot ungdommen og dine kollegaer. Du må ha kunnskap om målrettet miljøarbeid og kunne bidra til at ungdommen får en trygg og meningsfull hverdag.

Da kan vi friste deg med 100 % fast stilling som miljøterapeut i Miljøtjenesten. Arbeidstiden er dag, ettermiddag og 1 helg pr måned med 12,5 timers vakter. Det er satt av tid i turnus hver uke til å planlegge miljøterapeutisk arbeid, koordinere tjenester, og tid til møter med resten av høgskolegruppen hver 8 uke.

Arbeidstiden vil i utgangspunktet være dag, aften, med langvakter på helg, og egne nattvakter. Det kan være aktuelt å teste ut andre arbeidstidsordninger, som for eksempel langvaktturnus eller medleverturnus.

Arbeidsoppgaver

Du skal etablere gode relasjoner og legge til rette for ett godt samarbeid med pårørende. Videre skal du drive med målrettet miljøarbeid, veilede ungdommen, gi praktisk bistand, koordinere og bidra til ett godt tverrfaglig samarbeid.

Andra arbeidsoppgaver kan være:

 • Koordinatoransvar/primærkontaktansvar
 • Ansvar for legemiddelhåndtering
 • Veiledning av kollegaer
 • Dokumentasjon
Vi søker deg som:

Primært norsk autorisasjon som vernepleier/sykepleier. Annen helse og sosialfaglig utdanning vil bli vurdert. Har du arbeidserfaring med barn og unge som har psykiske utfordringer kan det kompensere for manglende autorisasjon.

 • Førerkort klasse B.
 • Beherske norsk muntlig og skriftlig.
 • Grunnleggende IKT-kunnskaper da vi bruker NOTUS turnusplan, PROFIL og Mobil PROFIL som arbeidsredskap og
  dokumentasjonssystem.
Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges særlig.

Du har god fysisk og psykisk helse. God etisk praksis, både i arbeid med ungdom og i samarbeid med kollegaer. Faglig dyktighet og fleksibilitet i forhold til oppgaver. 

Du er god på:

 • Kommunikasjon og samhandling.
 • Å arbeide i team, samtidig som du har evne til å arbeide selvstendig og til å ta ansvar for egne vurderinger. 
 • Motivasjon og evne til å tilegne seg nye kunnskaper og ønske om å utvikle gode tjenester.
Vi tilbyr

Du vil få opplæring og jevnlig veiledning fra spesialisthelsetjenesten.

 • Sykepleiere/vernepleier i turnus får 20 000 kr ved første gangs ansettelse i kommunen. 
 • Ved reell opptjent ansiennitet som sykepleier/vernepleier, gis det et tillegg på 20 000 kr ved 13 og 16 år
 • Flyttegodtgjørelse.
 • Tariffestede pensjons- og forsikringsordninger.
 • Velferdstiltak, blant annet treningsavtale.
 • Godt fagmiljø der du kan være med på å utvikle kommunens tjenester.
 • Engasjerte og dyktige medarbeidere.
 • Våre verdier:
  – En åpen og raus kommune
  – En kommune med mangfold
  – Vi møter hverandre med respekt og tillit

Arbeidstakere tilsettes i Vestvågøy kommune etter gjeldende lover, reglement og tariffavtale. Prøvetiden er 6 måneder i faste 
stillinger. Det kreves tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ditt navn kan bli offentliggjort selv om du har bedt om unntak, jf. Offentleglova. Før søkerliste blir offentliggjort, vil du bli 
kontaktet dersom du har bedt om unntak.

Kontaktinformasjon

Mads Tangen, Leder, 91798658

Arbeidssted

Torvhaugan 20
8370 Leknes

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Vestvågøy kommune

Referansenr.: 4641667036
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 12.05.2023

Søk her!

Om arbeidsgiveren

ArbeidsgiverVestvågøy kommuneAdresseStorgata 37, 8370 LeknesHjemmesidehttps://www.vestvagoy.kommune.no

Midt i Lofoten finner du Vestvågøy, en kommune i vekst med 11 500 innbyggere. Vi har sykehus og flyplass, videregående skole og gode forbindelser med hurtigrute og buss. Idretts- og kulturlivet er rikt, og her er muligheter for et mangfoldig friluftsliv. Vi er stolte av det arbeidet vi gjør og er opptatt av å yte gode tjenester til våre innbyggere. Stolt Lofoting er vår visjon, og verdiene vi strekker oss etter er åpenhet, raushet, respekt, tillit og mangfold.