Skip to content

Assisterende rektor ved Kippermoen ungdomsskole – Vefsn kommune

 • by

Vi søker assisterende rektor i 100% stilling med tiltredelse 01.08.2023. Skolen har 410 elever og ligger fint plassert i nærhet til idrettshall og friluftsområde. Skolens ansatte er utviklingsorienterte og arbeider systematisk med skoleutvikling. Faglige satsinger ved skolen framover vil være inkluderende læringsmiljø og ledelse. Skolen benytter bla. nettbrett som verktøy i undervisningen for alle elever. 

Arbeidsoppgaver/ansvarsområder

 • Rektors stedfortreder
 • Ledelse av daglig drift i samarbeid med skolens rektor.

  Herunder:
  • Personalansvar, veiledning av lærere og fagarbeidere, medarbeideroppfølging
  • Timeplanlegging og innkjøp
  • Oppfølging av elevsaker
  • Oppfølging av budsjett
 • Ledelse av skolens utviklingsarbeid i samarbeid med rektor
 • Strategisk planarbeid, resultatanalyse og oppfølging
 • Samarbeid med eksterne organer/tverrfaglig samarbeid- PPT, BUP og barnevern
 • Organisere og gjennomføre eksamen
 • Organisere og gjennomføre nasjonale prøver, elevundersøkelser, klassemiljøundersøkelser og brukerundersøkelser
 • Ansvar for oppfølging av innføringsklasse, og organiseringen av den minoritetsspråklige undervisningen

Andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingen etter nærmere avtale med rektor ut fra skolens samlede behov og kompetanse hos den som tilsettes.

Kvalifikasjoner

 • Godkjent faglig og pedagogisk utdanning ihht opplæringsloven
 • Undervisningserfaring fra grunnskolen
 • Erfaring fra ledelse
 • Gode ferdigheter i norsk skriftlig og muntlig
 • Relevant formell lederutdanning er ønskelig. Den som tilsettes må evt være villig til å ta lederutdanning.

Personlige egenskaper

 • Du er en tydelig og inkluderende leder, som har mot og kraft til å lede
 • Du har evne til å skape god relasjon med elever, foresatte, kolleger og ledelse
 • Du har gode samarbeidsevner og liker å jobbe i team
 • Du må like rollen både som leder og veileder for personalet og elevene
 • Du har godt humør og bidrar til et positivt og godt arbeidsmiljø
 • Du har evne til å arbeide selvstendig og strukturert
 • Du tåler høyt arbeidstempo, har god arbeidskapasitet og evne til å prioritere
 • Du kan lytte, reflektere og endre standpunkt
 • Du er pålitelig, strukturert og ryddig i arbeidet
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Meget gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Stimulerende og spennende fagmiljø med gode utviklingsmuligheter
 • Faglig og positivt arbeidsmiljø

Kontakt:
Rektor – Trine Bukten
Mobil: 48185483
E-post: trine.bukten@vefsn.kommune.no

For stillinger i Vefsn kommune
Vefsn kommune benytter elektronisk søknad, og vi ønsker at søkere på våre stillinger bruker dette via våre internettsider: www.vefsn.kommune.no. Bekreftede kopier av vitnemål og attester vedlegges elektronisk eventuelt bringes med til intervju. Ansettelse i kommunen skjer på de vilkår som til enhver tid går frem av gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Kvalifiserte arbeidstakere med fortrinnsrett etter hovedtariffavtalens og arbeidsmiljølovens bestemmelser vil kunne gå foran eksterne søkere. Kvalifiserte søkere uansett alder, funksjonsnedsettelse eller kulturell bakgrunn oppfordres til å søke våre ledige stillinger. Søkerlister blir offentliggjort. Ved tilsetting i enkelte stillinger må det legges fram tilfredsstillende helse- og politiattest (gjelder hovedsakelig stillinger innen helse og oppvekst)

Søknadsfrist: 31.05.2023

Link til søknadsskjema: Søk her

Vefsn kommune har 13 300 innbyggere hvorav ca 10.000 bor i Mosjøen. Byen er et trivelig service- og industrisenter på Helgeland med gode kommunikasjoner gjennom flyplass, jernbane og E6. Stedet og kommunen har et variert arbeidsmarked og et bredt utdanningstilbud innenfor videregående skoler. Kommunen har for øvrig et omfattende og spennende kulturtilbud, og byr ellers på ulike fritids- og rekreasjonsmuligheter i storslagen og variert natur. Vefsn kommune søker hele tiden å drive utviklings- og forbedringsarbeid. Den samlede virksomheten har ca 1000 årsverk og er organisert med 20 selvstendige driftsenheter. Kommunen er veldrevet med vekt på positiv samhandling mellom politisk og administrativt nivå. Vår visjon er: Et steg foran som administrativt betyr å være modig i utvikling med verdisettene: Humør, Ansvarlighet, Nysgjerrighet og Engasjement