Skip to content

Avdelingsleder – Myrveien bosenter, Nittedal kommune

 • by

Er du en leder som liker å gjøre medarbeiderne dine gode og som har hjertet godt plassert i faget? Da vil vi høre fra deg! Vi har nå ledig stilling som avdelingsleder på Myrveien som ligger sentralt på Rotnes midt i Nittedal.

I Myrveien bor det mennesker med varierende funksjonsnedsettelser som leier bolig av kommunen. Det bor pt 4 personer på Myrveien, og det er for tiden 16,3 årsverk. Avdelingen er en av de første som ble bygget etter HVPU reformen, og planen er at de som bor der skal flytte innen 2-3 år til mer egnet leiligheter. Denne prosessen vil være en sentral del av ditt arbeid, og det vil være muligheter for å være med videre i ny avdeling. 

Du vil være med på å lede prosesser og utviklingsprosess for å finne riktig bolig til de som bor i Myrveien, samtidig som ansatte skal ivaretas og overføres til andre avdelinger.

Tilrettelagte tjenester har over tid vært i utvikling, og har etablert flere nye borettslag. Enheten er med i et vedtatt boligtypeprogram i kommunen som har som mål å medvirke til mer egnede boliger til de som har behov for tjenester.

Du vil få ansvaret for å lede en avdeling som har ansatte som er engasjerte, profesjonelle og faglig sterke. Du liker å gjøre andre gode, lage systemer og være en god leder og rollemodell. Vi har fagleder på avdelingen som har tydelige ansvars- og arbeidsoppgaver som er sentral for faglig drift. 

Stillingen er organisert i enhet for tilrettelagte tjenester som har ansvaret for totalt ti avdelinger som yter tjenester til mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette inkluderer avlastningssenter og Stammen aktivitetshus. Som avdelingsleder i tilrettelagte tjenester vil du inngå i et lederteam som er støttende og samarbeider godt. Vi har fokus på felles strategier og resultatmål, og vi har etablert lederstøtte og kollegaveiledning som du vil dra nytte av.

I Nittedal kommune blir du hørt som medarbeider, og får mulighet til å delta på spennende utviklingsarbeid. 

Vår visjon er; rom for alle med blikk for den enkelte 

Ta gjerne kontakt for en prat! 

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jfr. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentlig virksomhet (offentleglova § 25). Reservasjon mot oppføring på offentlig søkerliste må begrunnes skriftlig. Søkeren vil bli varslet dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge. Kommunen har et personalpolitisk mål om: – å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning, – å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, -å rekruttere personer med nedsatt funksjonsevne,- å rekruttere uavhengig av livssyn og seksuell orientering. Politiattest må foreligge før tiltredelse. Vi vil også opplyse om at Nittedal kommune fra 2017 er en tobakksfri kommune. Vi ønsker ikke å bli kontaktet av annonseselgere. 

Arbeidsoppgaver
 • Bidra til et godt samarbeidsklima på avdelingen 
 • Skape trygghet for beboere og ansatte i en endringsprosess
 • Utarbeidelse av turnus og struktur 
 • Ledelse og personalansvar
 • Koordinering og ansvar for drift
 • Budsjett- og resultatansvar
 • Bidra til endring og prosess i forhold til boligtypeprogrammet
 • Ivareta arbeidspolitiske føringer
 • Ivareta etiske, faglige og juridiske forhold
Kvalifikasjoner
 • Bachelor innenfor helse- og sosial, fortrinnsvis vernepleier
 • Lederutdanning, kan fravikes ved lang erfaring som leder
 • Ledererfaring
 • Erfaring med turnusplanlegging, fortrinnsvis Notus
 • Ønskelig med erfaring med brukergruppen 
Personlige egenskaper
 • Tydelig og god til å organisere
 • Fokusert på å gjøre andre gode
 • Godt humør
 • Initiativrik og trygg i lederrollen 
 • Endringsvillig
 • Dyktig i relasjonsbygging
 • Ønskelig med veiledningskompetanse 
 • Selvstendig og ansvarsbevisst
 • Fleksibel 
Vi tilbyr
 • Lønn etter avtale 
 • Deltagelse i et godt og utviklende lederteam i enheten
 • Lederstøtte og kollegaveiledning
 • En innovativ kommune med satsning på fag og gode tjenester
 • Gode forsikrings- og svært gode pensjonsordninger
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Fleksibel arbeidstid
Kontaktinformasjon

Hanne Skjemstad, Avdelingsleder, 45023819

Arbeidssted

Myrveien 26
1482 Nittedal

Nøkkelinformasjon:

Arbeidsgiver: Nittedal kommune

Referansenr.: 4659918668
Stillingsprosent: 100%
Fast
Søknadsfrist: 28.05.2023

Søk stillingen her!

Nittedal kommune har ca. 25.000 innbyggere og ligger 15 minutter fra Sinsenkrysset i grønne og landlige omgivelser. Vi har et rikt kulturliv innen idrett, friluftsliv, musikk, dans og teater, kunst og håndverk. Mer enn 150 ulike lag og foreninger gjør at de fleste vil føle seg hjemme her også i fritiden. Vi er et populært utfartsmål for friluftsinteresserte både sommer og vinter.

Kommunens overordnede styringsmål er at vi skal være klima- og miljøvennlige, ha fokus på livskvalitet hele livet og jobbe med engasjement og samskaping. Det skal være godt å leve i Nittedal!

Våre organisasjonsmål er framtidsrettet og attraktiv. Målene bygger på kommunens verdier som er raushet, redelighet og respekt. Dette gjenspeiler måten vi organiserer tjenestene våre, hvordan vi jobber sammen og hvordan vi møter innbyggerne våre.